„Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas Interešu izglītības programmas, atbilstošas katra vēlmēm un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Interešu izglītības programmas 2019./2020. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone, I. Šveisberga)

20 eiro

I grupa

pirmdien, trešdien 13.20 – 14.20,

II grupa

trešdien, piektdien 17.30 – 18.30.

Mūzikas studija bērniem vecumā no 6 gadiem - teorijas nodarbība un instrumentspēle)=(vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

22 eiro

Grupu nodarbības

 Otrdienās plkst. 15.15

Ceturtdienās plkst. 15.15

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

20 min – 25 eiro

30 min – 35 eiro

40 min – 50 eiro

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.25 – 19.05

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 – 17.25

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.40 – 19.05

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

20 eiro

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās (notiek Siguldas novada Kultūras centrā):

I grupa plkst.no16.00 – 17.20

II grupa plkst.no17.20 – 18.40

Mūzikas apmācības nodarbība pieaugušajiem

Individuālā nodarbība 40 minūtes nedēļā

50 eiro (+ PVN – kopā 60.50 eiro)

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts [email protected]