Mūsu skolā var iemācīties spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, pareizi un skaisti dziedāt, spēlēt ansamblī vai orķestrī, uzstāties koncertos!

Aicinām apgūt mūsu skolā sekojošu 
mūzikas instrumentu spēli:
 •   Taustiņinstrumentu spēle:  
a) klavierspēle    

 •   Stīgu instrumentu spēle:
a) vijoļspēle; b) čella spēle; 

•    Pūšaminstrumentu spēle:
a) flautas spēle; b) klarnetes spēle; c) saksofona spēle;d) trompetes spēle; e) eifonija spēle; f) trombona spēle; g) mežraga spēle; h) tubas spēle

 •   Sitaminstrumentu spēle

 •   Vokālā māksla

Nodarbību maksa: tiks precizēta. Nodarbību biežums: 40 minūšu nodarbība nedēļā.