Mākslu skolā „Baltais flīģelis” no 1. maija norisinās jaunu audzēkņu uzņemšana Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļās.

Arī šogad profesionālās ievirzes klasēm ir iespēja pieteikties elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot pieteikuma formu „Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu varēs aizpildīt nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Neskaidrību gadījumā par elektroniskā iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu iedzīvotāji varēs vērsties Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”. Elektroniskā pieteikšanās norisināsies no 1. maija līdz pat augustam.

Veicot reģistrāciju elektroniski, katram skolēnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods, kas tiks nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar skolēniem, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem un tiks uzņemti profesionālās ievirzes klasēs, tiks publicēts pēc iestājeksāmenu rezultātiem un nosūtīts reģistrētajā e-pasta adresē, kā arī publicēts skolas tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv.

Mūzikas nodaļā audzēkņus uzņem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādā programmās:

Pieteikšanās e.sigulda.lv jau no 1. maija!

Iestājpārbaudījumi:

23.augusts – MŪZIKA

24.augusts – MĀKSLA, TEĀTRIS

 

Plašāka informācija –facebook.com/siguldasmaksluskola

 No 19. – 23. aprīlim visi tika aicināti uz neparastākajām atvērto durvju dienām “Baltā flīģeļa” vēsturē. Zoom tikšanās katru dienu varēja aprunāties ar nodaļu pedagogiem, virtuāli izstaigāt skolu un uzzināt, kādas ir skolas piedāvātās iespējas.