Iesniegums uzņemšanai profesionālās ievirzes klasē mūzikā

Informācija par uzņemšanu profesionālās ievirzes klasē mūzikā

 

Realizējam sekojošas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā: