Adrese: Šveices 19, Sigulda

Siguldas novads LV-2150

Kā mūs atrast: KARTE

Dežuranta tālrunis 67974787, mobilais tālrunis 22005612 

Skolas e-pasts: info@baltaisfligelis.lv

 

DIREKTORE Jolanta Bimbere

tālr. : mob. 29931067
e-pasts: jolanta.bimbere@sigulda.lv

MŪZIKAS NODAĻA
direktora vietniece izglītības jomā Rūta Lankovska
tālr. :
 mob. 22005612
e-pasts: muzika@baltaisfligelis.lv 

direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā Rinalds Sīlis

tālr. : mob. 26448884
e-pasts: 
parvaldiba@baltaisfligelis.lv 


bibliotekāre Ineta Stepiņa
tālr., fakss:
 
67974787, mob. 26264062
e-pasts: 
konkurss@baltaisfligelis.lv

LIETVEDĪBA Silvija Lāce-Lipska
tālr., fakss:
 
67971578, mob. 22005612
e-pasts: 
skola@baltaisfligelis.lv

projektu vadītāja Elīna Gruzniņa
tālr., fakss:
 
67974787, mob. 22005612
e-pasts: 
elina.gruznina@sigulda.lv

 

REKVIZĪTI:
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
A/S  SEB Banka
Konts: LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4