Adrese: Šveices 19, Sigulda

Siguldas novads LV-2150

Kā mūs atrast: KARTE

Dežuranta tālrunis 22005612

Skolas e-pasts: info@baltaisfligelis.lv

 

DIREKTORE Jolanta Bimbere

tālr. : mob. 29931067
e-pasts: jolanta.bimbere@sigulda.lv

MŪZIKAS NODAĻA
direktora vietniece izglītības jomā mūzikā Dace Gžibovska
tālr. : mob. 26482054
e-pasts: muzika@baltaisfligelis.lv 

direktora vietniece projektu vadībā Elīna Gruzniņa
tālr., fakss: 67974787, mob. 26313612
e-pasts: elina.gruznina@sigulda.lv

direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā Gatis Langenfelds

tālr. : mob. 29258854

e-pasts: parvaldiba@baltaisfligelis.lv 

 

bibliotekāre Ineta Stepiņa
tālr. mob. 26264062
e-pasts: konkurss@baltaisfligelis.lv

LIETVEDĪBA Silvija Lāce-Lipska
tālr., fakss: 67971578, mob. 22005612
e-pasts: skola@baltaisfligelis.lv

 

REKVIZĪTI:
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
A/S  SEB Banka
Konts: LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4