Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" atrodas gleznainā vietā pie Siguldas gravas kraujas, kur kādreiz atradās Alfrēda Kalniņa vecāku pansija, kas rada skolai muzikālu auru. Skola atrodas jaunā, skaistā ēkā, kuras siluets veidots flīģeļa formā un ir viena no skaistākajām izglītības iestādēm Latvijā. Ēkā atrodas koncertzāle ar labu akustiku un aktīvu koncertdzīvi, kas ir būtisks nosacījums bērnu muzikālās gaumes veidošanā.

Skola ir licenzēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā Mūzikas nodaļā profesionālu pedagogu vadībā ap 250 audzēkņu apgūst klavierspēli, akordeona spēli, vijoļspēli, čella spēli, flautas spēli, klarnetes spēli, saksofona spēli, mežraga spēli, trompetes spēli, tenora spēli, trombona spēli, tūbas spēli, sitaminstrumentu spēli un vokālo dziedāšanu.

Skolas direktors līdz 2016. gada beigām bija Guntars Zvejnieks (kopš 2008. gada janvāra). Ar 2017./18. mācību gadu direktora pienākumu izpildītāja ir Jolanta Bimbere, direktora vietniece Mūzikas nodaļā kopš 2017. gada oktobra ir Rūta Lankovska, lietvede Silvija Lāce-Lipska. Par skolas saimniecību rūpējas direktora vietniece saimniecības darbā Iveta Tillere.

Pašlaik Mūzikas nodaļā vislielākā ir taustiņinstrumentu nodaļa, kurā klavierspēli apgūst vairāk par 100 audzēkņiem un strādā 8 pedagogi: Larisa Surikova (taustiņinstrumentu nodaļas vadītāja), Rūta Lankovska, Ilze Eglīte, Daina Samta, Viola Lepiksone,  Agra Dimante, Arnolds Dimants, Olga Kohņuka, Elīna Ozola. Akordeona spēli skolotājas Vinetas Golubkovas vadībā apgūst 10 audzēkņi.

Skolas pūšamo un sitamo instrumentu nodaļa ir ļoti populāra audzēkņu vidū, jo jau gandrīz 50 gadus Siguldā darbojas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa", kas regulāri ir guvis panākumus konkursos Latvijā un ārzemēs. Orķestra diriģenti ir Elmārs Rudzītis un Arnis Šmitiņš. Nodaļā strādā pedagogi: Valdis Drulle (klarnetes pedagogs), Miks Vilsons, Anemarija Cukura (flautas pedagogi), Elmārs Rudzītis (saksofona pedagogs), Andris Muižnieks, Arnis Šmitiņš, Vitālijs Bogdanovičs (metālpūšamo instrumentu pedagogi) un Jānis Špacs (sitamie instrumenti).  Pūšamo un sitamo instrumentu nodaļā mācās ap 70 audzēkņiem.

Stīgu instrumentu nodaļā mācās ap 40 audzēkņiem.  Par pedagogiem stīgu instrumentu nodaļā strādā Māra Šmite, Inese Žuga, Ilze Gagaine (vijoles spēle), Reinis Melbārdis (čella spēle) un ģitāras spēles pedagogi Gintis Kalniņš, Edgars Rugājs. Siguldas Jauniešu kamerorķestra diriģents ir Pēteris Plūme.

Vokālajā nodaļā mācās 20 audzēkņi. Vokālās nodarbības un skolas kori vada Solveiga Vītoliņa; Kristaps Kiršteins pasniedz solo dziedāšanu un vada ansambli.

Kopš 2018./2019. mācību gada darbu uzsāk Mūsdienu ritma mūzikas nodaļa: Kristaps Kiršteins (Metodiskās komisijas vadītājs, dziedāšanas pedagogs un vokālā ansambļa vadītājs, Ilmārs Gekišs (ģitāras spēles pedagogs), Mareks Logins (sitaminstrumentu pedagogs) un džeza klavierspēles pedagogs.

Teorētiskos priekšmetus pasniedz pedagogi  Inga Mudule (metodiskās komisijas vadītāja), Līga Trupavniece, Vineta Ceple, Laila Nikalovska-Putniņa, Inga Ozoliņa.

Katru gadu audzēkņi muzicē dažādos koncertos: „Mātes dienai" veltītajos „Zēnu koncertos", L. Garūtas fonda rīkotajos koncertos, „Pavasara" un „Ziemassvētku" un savas klases koncertos, gadā vidēji ap 40 koncertiem. Labākie audzēkņi piedalās arī konkursos Latvijas un starptautiskā mērogā. Katru gadu Mūzikas nodaļu absolvē apmēram 25 audzēkņi. Siguldā reizi divos gados norisinās Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda" un Starptautiskais L. Garūtas jauno pianistu konkurss.

Liels uzsvars tiek veltīts kolektīvās muzicēšanas formām. Skolai ir savs koris, stīgu kamerorķestris un pūtēju orķestris "Sudrabskaņa".

Skola piedāvā arī iespēju apgūt instrumenta spēli vai dziedāšanu kādā no interešu izglītības programmām - sagatavošanas klasē un programmā jauniešiem un pieaugušajiem.