MŪZIKAS NODAĻA

 

RŪTA LANKOVSKA

Direktora vietniece izglītības jomā mūzikā

           

Taustiņinstrumentu spēles metodiskā komisija: 

LARISA SURIKOVA

Metodiskās komisijas vadītāja,

Klavierspēles pedagoģe

 

AGRA DIMANTE

Klavierspēles pedagoģe

           

ARNOLDS DIMANTS

Klavierspēles pedagogs

             

ILZE EGLĪTE

Klavierspēles pedagoģe

 

OLGA KOHŅUKA

Klavierspēles pedagoģe

 

RŪTA LANKOVSKA

Klavierspēles pedagoģe         

 

VIOLA LEPIKSONE

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

           

ZANE VEIDEMANE

Klavierspēles pedagoģe

           

DAINA SKAIDRĪTE SAMTA

Klavierspēles pedagoģe

           

INETA STEPIŅA

Klavierspēles pedagoģe

 

ELĪNA GRUZNIŅA

Koncertmeistare

 

SANITA KLEŠNIECE

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

 

ELĪNA KOHŅUKA

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

             

VINETA GOLUBKOVA

Akordeona spēles pedagoģe

 

 Stīgu instrumentu spēles metodiskā komisija:

INESE ŽUGA

Metodiskās komisijas vadītāja,

Vijoles spēles pedagoģe

 

MĀRA ŠMITE

Vijoles spēles pedagoģe

 

ILZE GAGAINE

Vijoles spēles pedagoģe

 

REINIS MELBĀRDIS

Čella spēles pedagogs

 

PĒTERIS PLŪME

 Siguldas jauniešu kamerorķestra diriģents   

 

GINTIS KALNIŅŠ

Ģitāras spēles pedagogs

 

FRICIS EMĪLS BOGDANOVIČS

Ģitāras spēles pedagogs

           

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles metodiskā komisija:

ELMĀRS RUDZĪTIS

Metodiskās komisijas vadītājs,

Saksofona spēles pedagogs, Pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” diriģents

 

KITIJA STALTMANE

Flautas spēles pedagoģe

 

KITIJA KELLIJA STALTMANE

Flautas spēles pedagoģe

           

MIKS VILSONS

Flautas spēles pedagogs

           

MĀRCIS KŪLIS

Klarnetes spēles pedagogs

           

ARNIS ŠMITIŅŠ

Trompetes spēles pedagogs,

Pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” diriģents

 

ANDRIS MUIŽNIEKS

Metālpūšamo instrumentu spēles pedagogs

 

VITĀLIJS BOGDANOVIČS

Metālpūšamo instrumentu spēles pedagogs, Mazā pūtēju orķestra diriģents

           

JĀNIS ŠPACS

Sitaminstrumentu spēles pedagogs

 

 Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija:

 INGA MUDULE

Metodiskās komisijas vadītāja,

Teorētisko priekšmetu pedagoģe 

 

VINETA CEPLE

Teorētisko priekšmetu pedagoģe

 

LAILA NIKALOVSKA -PUTNIŅA

Teorētisko priekšmetu un klavierspēles pedagoģe

 

LĪGA TRUPAVNIECE

Teorētisko priekšmetu pedagoģe

 

Kora klases metodiskā komisija:

SOLVEIGA VĪTOLIŅA

Metodiskās komisijas vadītāja

Dziedāšanas pedagoģe, kora diriģente

 

KRISTAPS KIRŠTEINS

Dziedāšanas pedagogs

 

KRISTĪNE ŽOGOTA

Dziedāšanas pedagoģe, vokālā ansambļa vadītāja

 

 

Mūsdienu ritma mūzikas metodiskā komisija:

KRISTAPS KIRŠTEINS

Metodiskās komisijas vadītājs,

Dziedāšanas pedagogs

 

EMĪLS FRICIS BOGDANOVIČS

Ģitāras un basģitāras spēles pedagogs

 

MAREKS LOGINS

Sitaminstrumentu pedagogs

 

DĀVIS LĀPĀNS

Džeza klavierspēles pedagogs, koncertmeistars