MŪZIKAS NODAĻA

 

DACE GŽIBOVSKA

Direktora vietniece izglītības jomā mūzikā

           

Taustiņinstrumentu spēles metodiskā komisija: 

LARISA SURIKOVA

Metodiskās komisijas vadītāja,

Klavierspēles pedagoģe

 

ELĪNA ASNE

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

 

AGRA DIMANTE

Klavierspēles pedagoģe

             

ILZE EGLĪTE

Metodiskās komisijas vadītāja vispārējās klavierēs,

Klavierspēles pedagoģe

 

ARTŪRS KRIŠJĀNIS GOBA

Klavierspēles pedagogs

 

ELĪNA GRUZNIŅA

koncertmeistare

 

SANITA KLEŠNIECE

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

 

OLGA KOHŅUKA

Klavierspēles pedagoģe

 

RŪTA LANKOVSKA

Klavierspēles pedagoģe         

 

VIOLA LEPIKSONE ŠPACA

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

           

DAINA SKAIDRĪTE SAMTA

Klavierspēles pedagoģe

           

INETA STEPIŅA

Klavierspēles pedagoģe

          

VINETA GOLUBKOVA

Akordeona spēles pedagoģe

 

Stīgu instrumentu spēles metodiskā komisija:

INESE LAKOVICA

Metodiskās komisijas vadītāja,

Vijoles spēles pedagoģe

 

MĀRA ŠMITE

Vijoles spēles pedagoģe

 

VINETA CEPLE

Vijoles spēles pedagoģe

 

REINIS MELBĀRDIS

Čella spēles pedagogs

 

PĒTERIS PLŪME

Siguldas jauniešu kamerorķestra diriģents   

 

FRICIS EMĪLS BOGDANOVIČS

Ģitāras spēles pedagogs

 

GINTIS KALNIŅŠ

Ģitāras spēles pedagogs

         

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles metodiskā komisija:

ELMĀRS RUDZĪTIS

Metodiskās komisijas vadītājs,

Saksofona spēles pedagogs, Pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” diriģents

 

ALISA KLIMANSKA

Flautas spēles pedagoģe

           

MIKS VILSONS

Flautas spēles pedagogs

           

MĀRCIS KŪLIS

Klarnetes spēles pedagogs

           

ARNIS ŠMITIŅŠ

Trompetes spēles pedagogs,

Pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” diriģents

 

VITĀLIJS BOGDANOVIČS

Metālpūšamo instrumentu spēles pedagogs, Mazā pūtēju orķestra diriģents

           

JĀNIS ŠPACS

Sitaminstrumentu spēles pedagogs

 

 Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija:

 INGA MUDULE

Metodiskās komisijas vadītāja,

Teorētisko priekšmetu pedagoģe 

 

LĪGA ĀDAMSONE

Teorētisko priekšmetu pedagoģe

 

VINETA CEPLE

Teorētisko priekšmetu pedagoģe

 

LAILA NIKALOVSKA -PUTNIŅA

Teorētisko priekšmetu un klavierspēles pedagoģe

 

LĪGA TRUPAVNIECE

Teorētisko priekšmetu pedagoģe

 

Kora klases metodiskā komisija:

SOLVEIGA VĪTOLIŅA

Metodiskās komisijas vadītāja

Dziedāšanas pedagoģe, kora diriģente

 

KRISTĪNE ŽOGOTA

Dziedāšanas pedagoģe

 

KRISTAPS KIRŠTEINS

Dziedāšanas pedagogs

 

 

Mūsdienu ritma mūzikas metodiskā komisija:

 

DĀVIS LĀPĀNS

Metodiskās komisijas vadītājs, džeza klavierspēles pedagogs, koncertmeistars

 

KRISTAPS KIRŠTEINS

Dziedāšanas pedagogs

 

INESE BĒRZIŅA

Dziedāšanas pedagoģe

 

EMĪLS FRICIS BOGDANOVIČS

Ģitāras un basģitāras spēles pedagogs

 

ANRIJS GRINBERGS

Sitaminstrumentu pedagogs