JOLANTA BIMBERE


Direktora p. i.

RŪTA LANKOVSKA
Direktora vietnieks izglītības jomā mūzikā
 

IVETA TILLERE
Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā


SILVIJA LĀCE LIPSKA
 
Lietvede

ĀRIJA LIEPIŅA -
STŪRNIECE

Teātra nodaļas vadītāja

AGRA DIMANTE
Klavierspēles pedagogs

ARNOLDS DIMANTS
Klavierspēles
pedagogs
 
 
ILZE EGLĪTE
Klavierspēles
pedagogs


RŪTA LANKOVSKA
Klavierspēles 
pedagogs
  


OLGA KOHŅUKA

Klavierspēles pedagogs 


 

 
VIOLA LEPIKSONE
Klavierspēles
pedagogs
 
DAINA SAMTA
Klavierspēles pedagogs

LARISA SURIKOVA
Klavierspēles 
pedagogs, taustiņinstrumentu spēles nodaļas vadītāja
 

 

ELĪNA GRUZNIŅA

Projektu vadītāja, 

koncertmeistare

 
 

VINETA GOLUBKOVA

Akordeona spēles pedagogs

 

 

 VINETA CEPLE

Teorētisko priekšmetu pedagogs
 
ILZE GAGAINE
Vijoles spēles pedagogs
 INESE ŽUGA
Vijoles spēles pedagogs
REINIS MELBĀRDIS
Čella spēles pedagogs, 


MĀRA ŠMITE
Vijoles spēles pedagogs
PĒTERIS PLŪME
 SJK diriģents

GINTIS KALNIŅŠ
Ģitāras spēles pedagogs
 
VALENTĪNS ISAIKINS
Ģitāras spēles pedagogs
EDUARDS LIPĀNS
Metālpūšamo
instrumentupedagogs

VALDIS DRULLE
Klarnetes spēles pedagogs

 

SOLVEIGA VĪTOLIŅA
Dziedāšanas pedagogs, 
kora vadītāja

ANDRIS MUIŽNIEKS
Metālpūšamo
instrumentu
spēles pedagogs


ELMĀRS RUDZĪTIS
Saksofona spēles pedagogs
Pūšaminstrumentu nodaļas 
vadītājs, Pūtēju orķestra 
diriģents


ARNIS ŠMITIŅŠ
Trompetes spēles 
 pedagogs, Pūtēju orķestra 
diriģents

JĀNIS ŠPACS
Sitaminstrumentu spēles pedagogs

HELMŪTS ZĀBERS
Flautas spēles pedagogs

KRISTAPS KIRŠTEINS

Dziedāšanas pedagogs, 
vokālā ansambļa vadītājs

 

INETA STEPIŅA
Bibliotekāre, pedagogs

LĪGA TRUPAVNIECE
Mūzikas mācības 
un solfedžo pedagogs


LAILA NIKALOVSKA -
PUTNIŅA
Teorētisko priekšmetu un klavierspēles 
pedagogs 


INGA MUDULE

Teorētisko priekšmetu pedagogs
 

ĒVALDS LAZAREVIČS

Koncertmeistars

SANITA KLEŠNIECE

Koncertmeistare