Adrese: Šveices 19, Sigulda
Siguldas novads LV-2150

Kā mūs atrast: KARTE

tālrunis 67974787, mobilais tālrunis 22005612 

info@baltaisfligelis.lv

 

DIREKTORA p. i. Jolanta Bimbere

tālr. : mob. 29931067
e-pasts: direktors@baltaisfligelis.lv

MŪZIKAS NODAĻA
direktora vietniece izglītības jomā Rūta Lankovska
tālr. :
 mob. 22005612
e-pasts: muzika@baltaisfligelis.lv 

direktora vietniece saimnieciski administratīvajā darbā Iveta Tillere
tālr., fakss:
 67971578, mob. 22005612
e-pasts: parvaldiba@baltaisfligelis.lv


bibliotēka Ineta Stepiņa
tālr., fakss:
 67971578, mob. 26264062
e-pasts: konkurss@baltaisfligelis.lv

LIETVEDĪBA Silvija Lāce-Lipska
tālr., fakss:
 67971578, mob. 22005612
e-pasts: skola@baltaisfligelis.lv

projektu vadītāja Elīna Gruzniņa
tālr., fakss:
 67971578, mob. 22005612
e-pasts: elina.gruznina@sigulda.lv

 

REKVIZĪTI:
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
A/S  SEB Banka
Konts: LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4