II bērnu un jauniešu teātra festivāls "Laimes Lācis" 28.-29.03.2014

jauniešu teātra festivāls "Laimes Lācis" Siguldā 2013. g. 27., 28. martā

Koncertuzvedums "Laimes meklējumos"

Koncertuzvedums "Gaisma pazemes ielā"

Ē.Vilsona pasaku luga pēc H.K.Andersena pasakas „Īkstīte” motīviem

Guntas Frīdenfeldes īsluga "Trīs asinslāses"

uz sākumu