„Baltais Flīģelis” piedāvā papildu uzņemšanu interešu izglītības programmās 2017./2018. m.g.

 VISPUSĪGĀS ATTĪSTĪBAS STUDIJĀ bērniem no 6 g.v. iespējams apgūt mūziku, mākslu un teātri.

 MINI STUDIJĀ MĀKSLĀ bērniem no 4-7 g.v., nodarbība pirmdienās plkst.17.15.

 Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” darba dienās, tālr. 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv

 

 

 

 

 

Aicinām jaunus audzēkņus interešu izglītības programmās

„Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas Interešu izglītības programmas, atbilstošas katra vēlmēm un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

15,00 EUR

Pirmdienās plkst. 13.00

Trešdienās plkst. 13.00

Piektdienās plkst. 15.45

Keramikas studija vecumā no 6 līdz 7 gadiem (vada Ā. Bērze)

15,00 EUR

Ceturtdienās plkst. 18.00

Vispusīgas attīstības studija bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem (vada L. Surikova)

20,00 EUR

Trešdienās plkst. 15.45 – 17.55

Piektdienās plkst. 15.00 – 16.25

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

41,00 EUR

līdz 18 gadu vecumam

50,00 EUR pieaugušajiem

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

 -

Pirmdienās un trešdienās plkst.17.15 – 18.55

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

 -

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.45 – 17.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

 -

Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.25 – 18.55

Deju studija „Sidrabiņš” bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem (vada E. Lapa)

17,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst.18.00

Baleta studija bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (vada E. Lapa)

18,00 EUR

Trešdienās un piektdienās plkst. 17.00

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā. Liepiņa - Stūrniece)

15,00 EUR

Trešdienās un piektdienās:

I grupa plkst. 16.00 – 17.20

II grupa plkst. 17.20 – 18.40

Dizaina un mākslas „Maxi” studija jauniešiem no 14 gadu vecuma (vada A. Zālīte)

15,50 EUR līdz 25 gadu vecumam

28,00 EUR no 26 gadu vecuma

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00