„Baltais Flīģelis” piedāvā papildu uzņemšanu interešu izglītības programmās 2018./2019. m.g.

 MŪZIKAS STUDIJĀ bērniem no 6 g.v. iespējams apgūt mūziku sagatavošanas klasē

 MINI STUDIJĀ MĀKSLĀ bērniem no 4-7 g.v.

TEĀTRA STUDIJĀ bērniem no 10 gadu vecuma

 

 Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Sīkāka informācija un pieteikšanās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” darba dienās, tālr. 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv 

Aicinām jaunus audzēkņus interešu izglītības programmās

„Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas Interešu izglītības programmas, atbilstošas katra vēlmēm un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Interešu izglītības programmas 2018./2019. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

tiks precizēts

Pirmdienās plkst.13.00

Trešdienās plkst.13.00

Piektdienās plkst.15.45

Mūzikas studija bērniem vecumā no 6 gadiem - teorijas nodarbība un instrumentspēle)=(vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

tiks precizēts

 

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

tiks precizēts

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 – 18.55

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.45 – 17.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.25 – 18.55

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

 tiks precizēts

Trešdienās un piektdienās (notiek Siguldas novada Kultūras centrā):

I grupa plkst.no16.00 – 17.20

II grupa plkst.no17.20 – 18.40