Aicinām jaunus audzēkņus!

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” 2016./17. mācību gadā piedāvā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem apgūt sev interesējošas mācību programmas mūzikā, mākslā, teātrī un dejā.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Vizuāli plastisko mākslu piedāvajam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 7 gadi, uzņemšana no 7 gadu vecuma).

Teātra mākslu iespējams apgūt paralēli vispārējai izglītībai (apmācības ilgums 3 gadi).

  

Interešu izglītības programmas

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas programmas atbilstoši katra vēlmēm, interesēm un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Mūzikā mini studija no 4-7 gadu vecuma, vokālā studija „Siguldiņa” no 4-7 gadu vecuma, mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem.

Mākslā Mini studija no 4-7 gadu vecuma, Dizaina un mākslas studija jauniešiem no 14 gadu vecuma un pieaugušajiem. Grima mākslas Make up studija jauniešiem no 14 gadu vecuma un pieaugušajiem.

Teātra studija no 10-18 gadu vecumam.

Deju studija „Sidrabiņš” no 3-7 gadu vecumam,

Baleta studija no 6 gadu vecuma.

Vispusīgās attīstības studija bērniem no 6 gadu vecuma

 
 
 
 
Mākslas nodaļas

balvām bagātais februāris

Šī gada februāris Mākslas nodaļai bijis ļoti veiksmīgs. Mūsu bērnu darbi apbalvoti vairākos starptautiskos konkursos.

Pirmo priecīgo ziņu saņēma mūsu Ministudijas audzēkņi Justīne Lote Lase, Marta Priede, Gustavs Mierkalns un viņu skolotāja Rudīte Kaša. Bērni kļuvuši par Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2016 (Čehijā) Latvijas kārtas laureātiem!

Nupat saņemti arī Jūrmalas Mākslas skolas un Jūrmalas pilsētas domes organizētā 15. Starptautiskā Vizuālās mākslas konkursa ES DZĪVOJU PIE JŪRAS rezultāti. Konkursā ik gadus piedalās daudzi simti bērnu no vairākiem kontinentiem. Sīvajā konkurencē atzinības piešķirtas divām mūsu audzēknēm - Luīzei Mūzei par batiku "Pie lielās tuksneša upes" (skolotāja Ieva Vanaga) un Paulai Luīzei Biteniecei par apgleznoto objektu "Gorgona" (skolotājs Raits Tikums). 

Bet vistālākā priecīgā ziņa pienākusi no Minesotas ASV. Mūsu Paulas Luīzes Bitenieces kompozīcija PŪCE ieguvusi atzinību un apbalvota ar Goda diplomu bērnu zīmējumu konkursā Starptautiskajā Pūču festivālā ASV. Siguldas pūce ievērota un izcelta 650 bērnu darbu vidū, kuri pārstāv 22 ASV štatus un 24  pasaules valstis visos kontinentos. Katrā vecuma grupā izcelti un apbalvoti tikai 2 – 3 darbi, un Paulas  pūce ir starp tiem. Turpmākā gada laikā tā tiks izstādīta Starptautiskajā Pūču centrā ASV. Priecājamies kopā Paulu Luīzi un viņas skolotāju Maiju Avotu!

 

 
Ļoti priecīga ziņa pienākusi no tālās Minesotas ASV!
Paulas Luīzes Bitenieces kompozīcija PŪCE ieguvusi atzinību un apbalvota ar Goda diplomu bērnu zīmējumu konkursā Starptautiskajā Pūču festivālā ASV. Siguldas pūce ievērota un izcelta vairāku simtu bērnu darbu vidū, kuri pārstāv pāri par divdesmit pasaules valstis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uz sākumu