uz sākumu

Siguldas koncertzāles "Baltais flīģelis" 16. koncertsezona

The 16th Concert Season of Sigulda Concert Hall "White Grand Piano"

 

Sestdien, 17. septembrī plkst. 19.00

Sezonas atklāšanas koncerts

„Grandiozā saderēšana”

Oļgertam Grāvītim – 90

Saturday, September 17, 7 PM

Season opening concert

“The Grand Bet”

Olgerts Gravitis - 90

 

Piektdien, 23. septembrī plkst. 15.00

Dzejas diena Sigulda dzejo!"

Friday, September 23, 3 PM

Poetry day “ Sigulda poet!”

 

Sestdien, 1. oktobrī  plkst. 19.00

Marijas Naumovas solokoncerts Līdz gaišām asarām”

Saturday, October 1, 7 PM

Marie N solo concert Until the light tears”

 

Piektdien, 7. oktobrī, plkst. 19.00

Rudens Kamermūzikas festivāla koncerts Happy birthday, Steve Reich!”

Friday, October 7, 7 PM

Autumn chamber music festival concert Happy birthday, Steve Reich!”

 

Sestdien, 15. oktobrī plkst. 18.00

Jāņa Lūsēna un Ingus Pētersona jaunā programma Romantika

Saturday, October 15, 6 PM

Jānis Lūsēns and Ingus Pētersons new concertprogramme Romance

 

Sestdien, 22. oktobrī plkst. 19.00

Pianistes Artas Arnicānes solokoncerts Ūdens leģendas”

Saturday, October 22, 7 PM

Pianist Arta Arnicane Solo concert “Water legends”

 

Ceturtdien, 22. novembrī plkst. 14.00

Koncerts skolu jaunatnei Siguldas skolām NBS 007”

Thursday, November 22, 2 PM

Concert for school youth in Sigulda NBS 007”

 

Piektdien, 2. decembrī plkst. 18.00

Valsts Akadēmiskā kora Latvija” koncerts Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”

Friday, December 2, 6PM

The State choir Latvija” concert Latvian composers for Latvia centenary”

 

Sestdien, 17. decembrī plkst. 18.00

Vokālās grupas „Ēra” koncerts „Es palūgšu baltajam eņģelim”

Saturday, December 17 6PM

 

Vocal group „ERA” concert „I’ll ask to White Angel”


BIĻEŠU IEGĀDE

Biļetes var iegādāties:

•   "Biļešu Paradīze" tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv

Informācija:

www.facebook.com /koncertzaleBF

Šveices iela 19, Sigulda, LV-2150,

Koncertzāles vadītāja Jolanta Bimbere, mob. 29931067, koncertzale@baltaisfligelis.lv