Piekļūstamības paziņojums

Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļa vietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis" tīmekļa vietni – - https://baltaisfligelis.lv/

Tīmekļa vietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļa vietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļa vietne?

Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" tīmekļa vietne vietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

Šī tīmekļa vietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2021. gada 05. janvārī. Izvērtēšanu veica Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators Dāvis Bērtulis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.sigulda.lv/download.php?id=5885.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām nepieciešamo formātu pieprasīt pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, rakstot uz e-pasta adresi prese@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67970848.

Atsauksmēm un saziņai

Siguldas novada pašvaldības atbildīgie speciālisti nepārtraukti cenšas uzlabot tīmekļa vietnes piekļūstamību.

Ja tiek konstatētas kādas nepilnības, kas nav minētas piekļūstamības paziņojumā, vai ir nepieciešamība saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, aicinām sazināties ar Sabiedrisko attiecību pārvaldi:

Atsauksmes, ierosinājumi un sūdzības tiks izskatītas un atbilde sniegta likumā noteiktā kārtībā – 7 darbdienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļa vietnes piekļūstamību Siguldas novada pašvaldībā atbildīga Sabiedrisko attiecību pārvalde un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

Ja Siguldas novada pašvaldība, kas atbildīga par attiecīgās tīmekļa vietnes www.sigulda.lv saturu, nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļa vietnes satura piekļūstamību, lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 17. decembrī un atkārtoti pārskatīts 2020. gada 28. decembrī..

Šo paziņojumu apstiprināja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane un Informāciju tehnoloģijas nodaļas vadītājs Reinis Plešaunieks.