Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”  (reģistrācijas numurs 4374902437) izsludina pretendentu atlasi uz noteiktu laiku direktora vietnieka amatam mācību darbā mūzikas nodaļā.

Amata mērķis: nodrošināt sistemātisku izglītības procesu organizēšanu, īstenošanu un pārraudzību, izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanai.

DIREKTORA VIETNIEKA AMATS MĀCĪBU DARBĀ MŪZIKAS NODAĻĀ

Prasības pretendentiem:

Galvenie amata pienākumi:

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

Piedāvājam:

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus līdz 17. jūnijam (darba pārrunas tiks veiktas pēc 11. jūlija):