Atveram durvis attālināti!

Iestājpārbaudījumi notiks 25. augustā. Sekojiet līdzi informācijai skolas  facebook kontā: www.facebook.com/siguldasmaksluskola un Siguldas novada pašvaldības mājas lapā: www.sigulda.lv/public/.

 

Mākslu skola “Baltais Flīģelis” īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas ar mērķi:

Audzēkņiem ir plašas iespējas koncertēt, piedalīties dažādos konkursos mūzikā, mākslā un teātra skatēs. Mācības mākslu skolā notiek laikā pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā.

Veiksmīgākai mācīšanās norisei vecākiem ir ieteicams izvērtēt bērna slodzi (piem., iesaistīšanu vairākos pulciņos un/vai mācības vairāk kā divās skolās).

Izvēloties mācības mākslu skolā, jārēķinās ar pašvaldības noteikto vecāku līdzfinansējuma maksu, kā arī ar mūzikas instrumenta iegādi vai īri.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ir iespēja mācīties sagatavošanas klasēs, kas ir ieteicama pirms mācībām profesionālās ievirzes 1.klasē.

Uzņemšanas noteikumi

 Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts [email protected]