Siguldas Mūzikas skola dibināta 1959. gadā. Pie šūpuļa stāvēja Gaida Bērziņa un darbu uzsāka ar 3 pedagogiem (Malda Silmale, Irēna Krasovska, Jānis Palkavnieks) un 30 audzēkņiem. Pirmā skola atradās Lakstīgas ielā 9, raksturīgi, ka šajā desmitgadē bieži mainījās skolas atrašanās vietas- skola darbojās gan Šveices 19, Lakstīgalas 18, Līvkalna 4. Atnākot Jānim Raslavam, sākās jauns posms Siguldas pūtēju orķestra dzīvē - viņš dibināja Siguldas estrādes orķestri „SEO", kurš drīz kļuva par Tautas kolektīvu un ar lieliem panākumiem koncertēja Latvijā un ārzemēs.

Skolas otrā direktore Aina Salmane skolu vadīja no 1963.-1979. Viņa panāca mūzikas skolas uzcelšanu vēsturiskā, ar mūziku saistītā vietā. To uzcēla uz Alfrēda Kalniņa vecāku pansijas pamatiem. Aina Salmane pazīstama arī kā folkloras ansambļa "Senleja" vadītāja un dibinātāja.

Siguldas mūzikas skola vairāk nekā 20 gadus (1969-1991) varējusi lepoties ar savu izcilo klavierspēles skolotāju Lidiju Meiju. Puse no audzēkņiem savu dzīvi ir saistījuši ar mūziku un vairāki no viņiem ir starptautisko konkursu laureāti. Viņa dibināja arī skolēnu vokālo ansambli „Siguldēni", kas kļuva populārs ne tikai Latvijā, bet arī visā plašā padomju savienībā.

Skolas trešais direktors bija Valdis Milčs (1945-2018), kurš vadīja skolu no 1979.-2007. gada decembrim. Viņš īstenoja jaunas, paplašinātas Siguldas mūzikas skolas ēkas projekta apstiprināšanu īpašā vietā. Valdis Milčs ir bijis ilggadējs stīgu nodaļas pedagogs vijoles spēlē.

Republikas Skolēnu Dziesmusvētku virsdiriģents, ilggadīgs pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs Andris Muižnieks vairāk kā 35 gadus vadījis Mūzikas skolas un Valsts ģimnāzijas apvienoto skolēnu pūtēju orķestri ("Sudrabskaņa").  Kolektīvs ir pastāvīgs pūtēju orķestru skates laureāts. Orķestris daudz koncertējis Latvijā, Lietuvā, Vācijā, Krievijā, Ungārijā, Francijā, Skotijā, kā arī piedalījies vairākos Starptautiskos pūtēju orķestru konkursos un ieguvis godalgotas vietas.

Šajos 60 gados skolu ir absolvējuši vairāk kā 1000 absolventi un ap 250 ir turpinājuši mūzikas izglītību vidusskolās un augstskolās. Interesants ir fakts, ka bijušie absolventi atgriežas un sāk strādāt šeit par pedagogiem.

Skolas ceturtais direktors bija Guntars Zvejnieks, kurš skolas vadību pārņēma 2008. gada janvārī. Viņš ir strādājis arī par klarnetes spēles pedagogu Siguldas mūzikas skolā no 2000-2002. gadam.

2009. gada augustā ir pieņemts lēmums par Siguldas Mūzikas skolas un Siguldas Mākslas skolas reorganizāciju apvienojot tās vienā – Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”. Šajā skolā darbojās divas – mūzikas un mākslas nodaļas.