Kādu tad mēs redzam - šo Mūsu Skolu pēc gadiem pieciem, piecdesmit...

Pirmkārt, Atvērtu - atvērtu visiem pēc mūzikas, mākslas, teātra un dejas alkstošiem, atvērtu jaunām idejām un piedāvājumiem. Skolu kā Siguldas Kultūrizglītības centru, kurā notiek daudzi ar Mākslu saistīti procesi - apmācība, koncerti,izrādes, izstādes,  kursi, meistarklases, bibliotēka ar notīm, grāmatām, fonotēka ar daudziem CD un DVD, kas pieejami visiem reģistrētiem lietotājiem.

Otrkārt, daudzveidīgu - daudzveidīgu ar mūzikas instrumentu apmācības piedāvājumu, daudzveidīgu ar dažādu mūzikas stilu pieejamību, daudzveidīgu ar dažādu kolektīvo muzicēšanu - ansambļiem, grupām, koriem, orķestriem, daudzveidīgu ar dažādām programmām dažādiem vecumposmiem.

Treškārt, elastīgu, ņemot vērā bērna individualitāti un piedāvājot diferencētu apmācību gan pēc ilguma, gan pēc satura.

Ceturtkārt, vērstu uz sadarbību - starp audzēkņiem, starp citām skolām Latvijā un pasaulē,   veidojot interesantus projektus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Piektkārt, modernu - ar mūsdienām atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu - datorklasi, bibliotēku ar bagātīgu nošu krājumu un ierakstiem, skaņu ierakstu studiju. Datorklasē audzēkņi apgūs nošu rakstīšanas, skaņu ierakstu un apstrādes programmas. Jaunākie audzēkņi datorus izmantos, kā instrumentu, lai vieglāk apgūtu mūzikas teoriju un trenētu dzirdi. Audzēkņi būtu daudz motivētāki apmeklēt skolu un apgūt arī citus mūzikas skolā piedāvātos mācību priekšmetus, kā solfedžo un mūzikas literatūru, kompozīciju, kuru zināšanas nepieciešamas mūzikas datorprogrammu apguvē. Skolā būs arī sava ierakstu studija, kurā varēs veikt mācību ierakstus un veidot savu vēsturi ierakstos.

Sestkārt, bagātu - bagātu ar radošiem, muzikāliem audzēkņiem, absolventiem, pedagogiem, pasākumiem, esošām un jaunām tradīcijām. Tā būs vieta, kur katrs varēs sasniegt savu izvēlēto zvaigzni un katrs varēs kļūt par zvaigzni.

Un kādu Jūs redzat skolu rīt?