Jaunākie ieraksti Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=VZwh2k0K5FU

 

Šo gadu laikā kora klases audzēkņu jaunāko un vecāko klašu ansambļi cieši sadarbojušies ar citu Baltā Flīģeļa nodaļu kolektīviem. Brīnišķīga sadarbība bijusi ar teātra nodaļu izrādēs Īkstīte un Mauglis, dzejas un mūzikas uzvedumā par Raini un pedagogu Āriju Liepiņu-Stūrnieci. Regulāra koncertdarbība Siguldas baznīcās Lieldienu un Ziemassvētku laikā mūs saista ar stīgu nodaļas kamerorķestri un pedagogiem Pētera Plūmes vadībā. Kopā piedalījāmies arī Latvijas un Norvēģijas starptautiskajā projektā Latvija – Norvēģija atklāj tautas mūzikas tradīcijas gan Latvijā, gan arī Norvēģijā. Pie mums ciemojušies arī L’IRVEM koris no Francijas; ansamblis Knīpas un knauķi. Izveidojusies draudzība ar P.Jurjāna, Priekuļu, Nītaures, Saldus mūzikas skolu koriem.  Interesanti bija piedalīties AKCMV lektores Benitas Zvīgules koncertlekcijās par komponistiem Alfr.Kalniņu un R.Kalsonu, kā arī muzicēt kopā ar koklētāju ansambli Ilzes Žvartes vadībā. Tautiski esam dziedājuši kopā ar mūsu skolas akordeonistiem Vinetas Golubkovas vadībā, Ziemassvētku noskaņās iejutušies kopā ar ģitāras klases audzēkņiem un pedagogu Gintu Kalniņu. Par tradīciju kļuvuši kora klases pavasara koncerti. Mūsu jaunākais veikums kora izpildījumā, ar ko ļoti lepojamies, ir koncertspēle Kas kaitēja man dzīvot – muzikāls uzvedums veltīts latviešu tautasdziesmām un Latvijas simtgadei.