Projekta nosaukums: “Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas”

Projekta nr.: EEZLV04/GSKA/2013/24

Projekta īstenotājs: Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”

Projekta partneri: Nestunas stīgu orķestris, Bergenā, Norvēģijā

Kopējie plānotie projekta izdevumi: 57 000.00 EUR

Finansējuma avoti: EEZ Finanšu instruments, LR Kultūras ministrija, Siguldas novada dome

Projekta sākums: 10.2014.

 addfffffff

Izskanējuši projekta Siguldas un Bergenas jauno mūziķu sadarbības koncerti

 

Ar skanīgiem koncertiem 8.oktobrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs un 9.oktobrī Siguldā, koncertzālē “Baltais Flīģelis” noslēdzās projekta “Latvija - Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” aktivitātes. Šis projekts bija lieliska iespēja Siguldas un Bergenas jauniešiem izzināt citas tautas tradīcijas un kultūru, satikties mūzikā, mācīties strādāt starptautiskā vidē, kā arī gūt lielu prieku un motivāciju turpmākai mūzikas instrumentu spēles apguvei.

2015.gada februārī Siguldas Jauniešu kamerorķestris un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” koris viesojās Bergenā, Norvēģijā, kur slavenajā Grīga hallē sniedza kopīgu koncertu ar Nestunas stīgu orķestri, Bergenas zēnu un meiteņu koriem.

Koncertos Latvijā 2015.gada oktobrī piedalījās  Siguldas Jauniešu kamerorķestris, Nestunas stīgu orķestris (Bergena, Norvēģija), Siguldas Mākslu Skolas “Baltais Flīģelis” koris, Cēsu 1.pamatskolas meiteņu koris CON ANIMA un Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris VOLANTE. Diriģenti – Ilga Šķendere, Solveiga Vītoliņa, Sarah Fertig Wang un Pēteris Plūme.

Kopā projektā piedalījās vairāk kā 200 jaunie mūziķi no Latvijas un Norvēģijas. Koncertu programmās skanēja slavenā norvēģu komponista Edvarda Grīga skaņdarbi, kā arī latviešu un norvēģu tautas dziesmas apdarēs stīgu orķestrim un korim. Īpaši šim projektam komponisti Emīls Zilberts un Imants Zemzaris radīja 13 jaunas latviešu tautas dziesmu apdares.

Pēteris Plūme, Siguldas Jauniešu kamerorķestra diriģents:

“Šī muzikālā projekta mērķis bija atklājumi. Atklāt pašiem sev, kas mēs esam, kādas ir mūsu saknes. Atklāt ar mūziku un dziesmām, meklējot nozīmīgāko vēstures lappusēs un saglabāt to savās atmiņās.

Mums ir svarīgi lai Siguldā attīstās stīgu instrumentu spēle, kas ir Ziemeļeiropas un arī Vācijas visas mūzikas tradīcijas pamats. Tas balstās uz ilgstošā darbā iegūtām prasmēm, kas ļauj izpausties mūziķu sadarbības augstākajā un sarežģītākajā formā – simfoniskajā orķestrī. Ar lieliskiem projektiem un labām idejām arī turpmāk varēsim piesaistīt jauniešu uzmanību kultūrizglītībai.”

Projekts “Latvija - Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” tika realizēts EEZ programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” ietvaros, to līdzfinansēja LR Kultūras ministrija un Siguldas novada dome.

Projekta vadītāja Ilva Urbanoviča

 

Norvēģijas partnera Øyvind Andersen uzruna pēc projekta realizēšanas

 

Projekta mērķis bija -

Veidot starpkultūru saikni jauniešiem izmantojot tautas mūzikas un kultūras tradīcijas.

Padziļināt izpratni un toleranci pret katras tautas nacionālām vērtībām, novērtēt kopīgo un atšķirīgo.

Veidot un veicināt jauno mūziķu kolektīvās muzicēšanas iemaņas, pielāgoties un izprast dažādas diriģēšanas skolas.

Izkopt jauniešu starptautiskās sadarbības iemaņas, attīstīt spēju strādāt komandā, radot papildus motivāciju turpmākai muzikālai darbībai, tiecoties pēc arvien augstākiem sasniegumiem.

Veidot ilgtermiņa sadarbību ar Nestunas stīgu orķestri,

Projekta ietvaros radot jaunas tautas dziesmu aranžijas stīgu orķestrim un korim, dot pamatīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas kolektīviem ilgtermiņā.

Sniegt Latvijas un Norvēģijas mūzikas pedagogiem iespēju starptautiskai pieredzes apmaiņai, mācīties citas tautas mūzikas mācīšanas tradīcijas.

Sagatavot unikālu norvēģu un latviešu tautas mūzikas koncerta programmu diviem stīgu orķestriem un diviem koriem.

 

Koncerti:

Norvēģijā, Bergenā, Edvarda Grīga hallē - 2015.gada 8.februārī

Cēsīs, Vidzemes koncertzālē - 2015.gada 8.oktobrī

Siguldā, koncertzālē “Baltais Flīģelis” - 2015.gada 9.oktobrī

 

KONCERTS NORVĒĢIJĀ

No 2015.gada 06.-09.februārim Siguldas jauniešu kamerorķestris un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” koris viesojās Bergenā, Norvēģijā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Programmas LV04"Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" projekta “Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” ietvaros.

Bergenā projekta dalībniekus sagaidīja Nestunas stīgu orķestris un Bergenas zēnu un meiteņu kori, lai vairāku dienu laikā iepazītu viens otru, uzzinātu vairāk par abām valstīm un to kultūru. Mēģinājumu starplaikos jaunie mūziķi paguva aplūkot un dzirdēt norvēģu tautas instrumenta Hardangeras vijole spēli meistarklasēs, ko pasniedza Bergenas Hardangeras vijoļu orķestra dalībnieces. Jaunieši apmeklēja E.Grīga muzeju un māju, kur uzzināja slavenā komponista dzīves gājumu. Visi projekta dalībnieki kopīgi izdzīvoja plašu emociju un aktivitāšu gammu Bergenas zinātnes un izklaides centrā “Vilvite”, kur varēja izmēģināt dažādu sporta veidu simulācijas, iejusties sporta komentētāju lomā, redzēt un izprast dažādas dabas likumsakarības, uzzināt par Norvēģijas sasniegumiem zinātnē, sportā un citās jomās. 

Svētdien, 8.februārī visi projekta dalībnieki aktīvi muzicēja mēģinājumos un 2 koncertos Grīga hallē pašā Bergenas centrā. Grīga hallē ikdienā notiek gan Bergenas simfoniskā orķestra mēģinājumi un koncerti, gan operas izrādes, gan uzstājas pasaules augstākā līmeņa mūziķi dažādos mūzikas žanros. Spēlēt Grīga hallē projekta dalībniekiem bija milzīgs prieks un lieliska pieredze.

Svētdienas pusdienlaikā projekta dalībnieki iepazīstināja ar savu programmas orķestru festivāla “Vestlandsfestivalen” apmeklētājus, bet vakarā uz pilnas koncertprogrammas atskaņojumu ieradās vairāk kā 700 klausītāju, kas bija patīkams pārsteigums koncerta dalībniekiem. Pirms un pēc koncerta Grīga hallē Bergenas latviešu biedrība iepazīstināja koncerta apmeklētājus ar Latvijas gardumiem, fotogrāfijām, video un stāstiem par Latviju. 

Pēc koncerta notika arī neliela pieņemšana, kurā projekta dalībnieki pateicās visiem, kas aktīvi piedalās projekta realizācijā. 

Nākamās projekta aktivitātes plānotas no 2015.gada 06.-10.oktobrim.  

Projekts realizēts sadarbībā ar  

EEZ, Kultūras ministrija, Siguldas novada dome

 

Koncerti Siguldā un Cēsīs

Siguldas koncerta foto: Mārketinga un komunikācijas aģentūra "Esplanāde"

koncerts Norvēģijā