Mūzikas instrumentu iegāde, apmācība un iespēja muzicēt Siguldas novada Allažos

Nr. 16-04-AL32-A019.2202-000008

Siguldas Mākslu skolas Baltais Flīģelis atbalsta biedrība 2016. gadā iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā. Projekts tika realizēts līdz 2018. gada 31. janvārim.

Projekta sasniegtie mērķi:

Iegādāti 37 mūzikas instrumenti, kas tiek izmantoti lai uzlabotu pieejamību kultūrizglītībai Siguldas novada Allažos un sekmētu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta ietvaros ir organizēta interešu izglītība  metāla pūšamo instrumentu apguvē Allažu pamatskolā, kā arī maksāts atalgojums pedagogiem 6 mēnešu periodā. Pēc interešu izglītības nodarbību apmeklēšanas vairāki audzēkņi ir iestājušies Siguldas Mākslu skolā Baltais Flīģelis, lai apgūtu profesionālās ievirzes programmu. Allažu skolā, projekta ietvaros, notiek kolektīvā muzicēšana ar mērķi izveidot mūzikas kolektīvu.

Projekta kopējās izmaksas 19518.00 EUR, no kurām 90%, tas ir17566.20 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums un 10%, tas ir1951.80 EUR,  Siguldas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums.