2017. gadā izdota jauna metodikas mācību līdzekļa grāmata "Klavierspēle iesācējiem", kas paredzēta pašiem mazākajiem. Grāmatu ir veidojušas pieredzējušas klavierspēles pedagoģes Larisa Surikova, Daina Samta, Ilze Eglīte, kurā apkopota vairāku gadu pieredze darbā ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem gan individuālās nodarbībās, gan darbā grupās ar 2-4 audzēkņiem. 

Materiāls pieejams te.