XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2023"

Konkursa laureāti, diplomandi, skolotāji un organizatori.

RESULTS OF COMPETITION

 

 

Uzstāšanās kārtība

Nolikums

 

XXVI INTERNATIONAL COMPETITION OF YOUNG MUSICIANS

”SIGULDA 2023”

 REGULATIONS

 ORDER OF PERFORMANCES

 

 

XXV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa "Sigulda 2021" REZULTĀTI

Rezultāti 2021/Results 2021

Laureāti 2021/Winners 2021

XXV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa žūrijas priekšsēdētāja Artūra Cingujeva video sveiciens 

https://youtu.be/R2v3odcNB4U

 

 

XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss notika attālināti 2021. gada maijā. 

Konkursa programma/Program Sigulda 2021

Konkurss Sigulda 2021

REGULATIONS

Visi laipni aicināti uz konkursu!

 

Žūrija - žūrijas priekšsēdētājs Artūrs Cingujevs (pianists, pedagogs, Bolderājas mūzikas un mākslas skolas direktors, koncertorganizācijas Impresario Baltica dibinātājs)
Rūta Lipinaityte-Savickiene (Stīgu nodaļas vadītāja, Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas vijoles profesore),
Berts Langelers (mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Igaunijas diriģentu orķestris (VOP), Vīlandes Mūzikas skola un Võhmas pūšaminstrumentu studija, Igaunija)

Jury members - Artūrs Cingujevs (pianist, teacher, director of Bolderaja School of Music and Art, founder of the concert organization Impresario Baltica) chairman of jury,

Rūta Lipinaityte-Savickiene (Head of string department, violin professor at Lithuanian Academy of Music and Theatre), 

Bert Langeler (Artistic leader & Chief Conductor Estonian Conductors Orchestra (VOP), Viljandi Musicschool & Võhma windmusic Stuudio, Estonia)

 

XXIV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa

„Sigulda – 2019”

laureāti un diplomandi

 Rezultāti/Results

Laureāti un diplomandi

Noslēdzies XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2019”!

Diplomi pasniegti, mūzika divu dienu garumā pieskandinājusi Siguldu. Sakām lielu paldies burvīgajai žūrijai- Agnesei Egliņai, Bertam Langereram, Paulai Šūmanei un Remigijus Vylis par izturību, kompetento darbu- Jūs esat vislabākie! Paldies visiem konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem, koncertmeistariem, atbalstītājiem! Apsveicam konkursa laureātus!
 Siguldas konkursā veiksmīgi piedalījās Baltā flīģeļa audzēkņi: Kārlis Tamovičs (ped. Andris Muižnieks, kcm. Elīna Gruzniņa), Keita Marcinkeviča (ped. Rūta Lankovska), Elza Sīle (ped. Māra Šmite, kcm. Sanita Klešnieks), Lote Lea Gaile (ped. Reinis Melbārdis, kcm. Elīna Gruzniņa), Lauris Elgars Birze (ped. Elmārs Rudzītis, kcm. Elīna Gruzniņa) un Matīss Zvaigzne (ped. Jānis Špacs, kcm. Viola Lepiksone).

Apsveicam 2. vietas ieguvējus – duetu Reini Adrianu Šmaliņu un Alisi Šmaliņu (ped. Valdis Drulle un Arnolds Dimants), kā arī diplomandi Zani Biti (ped. Elmārs Rudzītis, kcm. Elīna Gruzniņa).

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem!

Tiekamies XXV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā 2021. gadā!

 

Uzstāšanās kārtība/Order of performances

KONKURSA NOLIKUMS

REGULATIONS

 

 

 

Konkursa rezultāti/competition results

 

XXIII Starptautiskā jauno mūziķu konkursa

„Sigulda – 2017”

laureāti un diplomandi 

Vārds, uzvārds

Vieta

A grupa

Ruslans Andrejevs

Ped. Aira Rulle

Lilian Hindrikson

Ped. Raina Urb

Anna Linda Rūtenberga

Ped. Silvija Notte

Annija Tauriņa

Ped. Ritma Pētersone-Cepīte

Anete Duntava

Ped. Daina Treimane

Kcm. Inga Sarkane

Elīza Kukaine

Ped. Solveiga Alaine-Barkovska

Kcm. Gunta Siliņa

Paula Ģērmane

Ped. Didzis Bebrišs

Kcm. Iveta Gudrā

Zita Toma

Ped. Regīna Rūrāne

Diploms

Gustė Maliauskaitė

Ped. Giedrė Stanionienė

III vieta

Mare Malvīne Īstenā

Ped. Laura Elīza Muskare

Kcm. Lolita Jakabsone

III vieta

Tīna Sloģe

Ped. Sarmīte Kubuliņa

Kcm. Ilva Liepiņa

II vieta

Viktorija Tarnavska

Ped. Kristīne Matule

Kcm. Nataļja Ivanova

II vieta

Melissa Takanbekova

Ped. Ilze Mazkalne

I vieta

B grupa

Sanija Linda Cine

Ped. Ritma Pētersone-Cepīte

Annija Kuzma

Ped. Līga Opincāne

Inta Paula Briņķe

Ped. Daina Treimane

Kcm. Inga Sarkane

Kristers Kuģenieks

Ped. Gundars Lintiņš

Kcm. Elīna Gruzniņa

Marks Emīls Rēdelis

Ped. Mārcis Kalniņš

Kcm. Inita Čerbikova

Katrīna Mačuka

Ped. Dace Cerbule

 

 

 

 

 

 

Diploms

Jerca Berce

Ped. Ana Kavčič Pucihar

Kcm. Katarina Tominec

III vieta

Hana Žvagen

Ped. Ana Kavčič Pucihar

Kcm. Katarina Tominec   

III vieta

Sanija Stangute

Ped. Ramona Davidone

II vieta

Terēza Tīrmane

Ped. Aina Lodziņa

Kcm. Anna Dorofejeva

II vieta

Annija Lazdiņa

Ped. Alise Veisa

I vieta 

Leon Ravnikar

Ped. Denis Kokalj

Grand Prix

C grupa

Daiga Bojatjuka

Ped. Diāna Zandberga

Diploms

Olga Trubenko

Ped. Ludmila Kamiševa

III vieta

Alise Gārša

Ped. Ilze Mazkalne

II vieta

Rihards Ločmelis

Ped. Jānis Ansons

Kcm. Liene Anševica

II vieta

 

 Apsveicam konkursa diplomandus un laureātus!

 

Konkursa uzstāšanās kārtība/Order of performances

 

 

 XXIII STARPTAUTISKAIS JAUNO MŪZIĶU KONKURSS ”SIGULDA-2017”/XXIII INTERNATIONAL COMPETITION OF YOUNG MUSICIANS ”SIGULDA-2017”

Norise/Procedure

29 maijs/29th May

Atklāšanas ceremonija. Īpašie viesi Trio ArtiShock./Opening Ceremony. Special guests trio ArtiShock17:00

30 maijs/30th May

Klavieres A grupa/The piano section group A 8:30 – 10:30

Pūšamie instrumenti un sitaminstrumenti A grupa/The woodwind, brass, percussion section group A 10:40 – 12:20

Stīgu instrumenti, tautas mūzikas instrumenti A grupa/The string section, the folk musical instruments section group A 12:35 – 14:10

Klavieres B grupa/The piano section group B 14:40 – 15:35

Pūšamie instrumenti un sitaminstrumenti B grupa/The woodwind, brass, percussion section group B 15:45 – 17:15

Stīgu instrumenti, tautas mūzikas instrumenti B grupa/The string section, the folk musical instruments section group B 17:25 – 18:45

Klavieres, stīgu instrumenti, pūšamie instrumenti C grupa/The piano, string, wind instruments group C 18:50 – 19:45

Laureātu koncerts un apbalvošana/Awards Ceremony and the Winners concert 20:30

  

 

 

Konkurss SIGULDA 2017 notika no 29.-30.maijam Siguldas koncertzālē "Baltais Flīģelis".

Konkursa nolikumā ir ieviestas trīs būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem konkursiem:

1) konkursā var pieteikties dalībnieki no Latvijas un citām valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī),kuri mācās apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 50 000 (piecdesmit tūkstošus) iedzīvotāju. Dati par iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā tiks pārbaudīti digitālā enciklopēdijā Wikipedia vai pašvaldību mājas lapās. 

2) Vienam konkursa skaņdarbam ir jābūt komponētam līdz 19. gadsimtam (ieskaitot),otram, sākot no 20. gadsimta.


3) Mūsdienu populārās mūzikas žanru kompozīcijas konkursā nav atļautas.  

KONKURSA NOLIKUMS

 

Apsveicam 2015. gada konkursa dalībniekus, diplomandus un laureātus!

 

Konkursa rezultāti