Instrukcija nr.1 Par pirmās palīdzības sniegšanu

Instrukcija nr.2 Par elektrodrošību

Instrukcija nr.3 Par ugunsdrošību

Instrukcija nr.4 Mācību priekšmeta Darbs materiālā (stikls) klasē

Instrukcija nr.5 Par drošību ekskursijās, pārgājienos, mācību konkursos, koncertos, izstādēs un citos kolektīvos pasākumos

Instrukcija nr.6 Mācību priekšmeta Darbs materiālā (keramika, veidošana) klasē

Instrukcija nr.7 Mācību priekšmeta Darbs materiālā (tekstils) klasē

Instrukcija nr.8 Mācību priekšmeta Datorgrafika klasē

Instrukcija nr.9 Mācību priekšmeta Darbs materiālā (grafika) klasē

Instrukcija nr.10 Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku