Kā mūs atbalstīt?

2010. gada martā skola ir dibinājusi savu atbalsta biedrību. Biedrības pilns nosaukums ir „Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis" atbalsta biedrība"

Biedrības mērķis ir:

Biedrība 2019. gadā ieguvusi sabiedriskā labuma statusu.

AICINĀM VECĀKUS IESAISTĪTIES BIEDRĪBAS DARBĪBĀ UN SASNIEGT IZVIRZĪTOS MĒRĶUS.REKVIZĪTI:
„Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība”
Šveices 19, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 40008155760
A/S SEB Banka
Konta Nr. LV25 UNLA 0050 0152 8343 0