60 gadu laikā Siguldas mūzikas skolu beiguši pāri par 1000 audzēkņiem, no tiem ap 200 turpinājuši mācības Mūzikas koledžā un Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijā, iegūstot profesionālu mūziķu specialitāti. Mūsu absolventu plašā saime darbojas gandrīz visos Latvijas novados un palīdz veidot jaunās paaudzes garīgo kultūru. Daudzi skolas bijušie audzēkņi-absolventi atgriezušies savā skolā jau kā pedagogi. Tie ir bijuši pianisti: Inese Zagorska, Solveiga Ilvasa, Valda Garūta, Liene Circene, Indra Grazdiņa un citi; mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājas Signe Ruduka, Līga Ādamsone; pūtēji: Kristīne Gailāne, Liene Dobičina, Dainis Garūts, ģitāras skolotājs Kārlis Alviķis. Bijušie audzēkņi veido pamatsastāvu Absolventu orķestrī, Siguldas bigbendā un koros, kā arī vada daudzus zināmus kolektīvus.

2018./2019. mācību gadā skolā strādā pedagogi, bijušie absolventi. Pianisti: Arnolds Dimants, Ilze Eglīte, Elīna Gruzniņa, Sanita Klešniece, Elīna Kohņuka, Olga Kohņuka, Rūta Lankovska, Larisa Surikova; akordeona spēles skolotāja Vineta Golubkova; pūšaminstrumentu un sitamo instrumentu nodaļā: Andris Muižnieks, Jānis Špacs; vokālajā nodaļā Solveiga Vītoliņa; mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājas Laila Nikalovska-Putniņa un Inga Ozoliņa, Siguldas jauniešu kamerorķestra diriģents Pēteris Plūme.

Mūsu skolas izcilo audzēkņu vidū ir arī koncertējoši pianisti, Starptautisko konkursu laureāti: Liene Circene, Dzintra Erliha, Andrejs Streļajevs (Kanāda), saksofonists Artis Gāga, Dace Samta (ASV), klavieru duets: Agra un Arnolds Dimanti, vokālisti: Egīls Siliņš un Miervaldis Jenčs, aktieris Rolands Zagorskis, TV žurnāliste Ilze Strenga, radio un TV diktori, estrādes mākslinieki: Zigfrīds Muktupāvels, Māris Briežkalns, Norberts Skraucis, baleta soliste Viktorija Jansone, Rīgas kamerorķestra māksliniece, čelliste Līga Zariņa, Londonā strādājošā flautiste Ilze Ikše, Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniece Tatjana Kuzņecova, diriģente Līga Ādamsone (koris „Spārni", Doma kora skola), J. Mediņa mūzikas vidusskolas un Siguldas jauniešu kamerorķestra diriģents Pēteris Plūme, teātra mākslas kritiķe Guna Eizenšmite (Zeltiņa), kora mākslinieki Gatis Langenfelds, Zane Kažēna, Madara Blūmere, Kate Rudzīte, Laura Iesava, Liene Bankovska, orķestra mākslinieki un pedagogi: Ingus Ziediņš, Uģis Eihvalds, sitamo instrumentu specialitātē Aleksandrs Pļeskačs, Normunds Everts, Viesturs Samts; pūtēji - flautiste Liene Dobičina, trompetists Aivars Osītis, trombonisti Uldis Ziediņš un Māris Zondaks, saksofonists Jānis Reselis, kā arī daudzi citi.