Siguldas Jauniešu kamerorķestra pavasara koncerts “Stīgas no Jaunās pasaules”.

"Par to, ka mūzika ir nebeidzams iedvesmas un atklājumu avots, varēja pārliecināties ikviens, kas trešdienas pievakarē devās līdzi orķestrim šajā neparastajā mūzikas ceļojumā gan laikā gan telpā. Orķestris izveda klausītāju laika mašīnā cauri gadsimtiem, tad ielūkojās Āzijas kontinenta pentatoniku tik suģestējošās skaņās un saskaņās, uzburot visnotaļ eksotiskas skaņu gleznas no Japānas un Taizemes. Un tad jau nonācām Amerikā kur atklājās gan Ziemeļamerikas Regtaima un Blūza ritmi un harmonijas, gan Mūzikla šarms. Tomēr koncerta virsotnei bija pietaupīti uzrunājošie uz deju aicinošie karstasinīgie Latīņamerikas ritmi, kas, piedaloties arī skolas ģitāristu ansamblim, rezultējās ar meksikāņu Mariači ansambļa pilnskaņu. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā. Paldies skolas pedagogiem par nesavtīgo sadarbību kopīga mūzikas notikuma tapšanā," diriģents Pēteris Plūme.


 

 

 

11. maijā Lietuvā Kelmes Aļģirda Lipeikas Mākslu skolā notika Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Klasikas skaņas".
APSVEICAM mūsu skolas audzēkņus Viktoru Poļisadovu ar iegūto 1.vietu un Aleksandru Poļisadovu ar iegūto 2.vietu!

Paldies skolotājai un mammai Sanitai Klešniecei par atbalstu un ieguldīto darbu!

 

Lepojamies!

10.maijā notika Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2024.

APSVEICAM eifonija spēles audzēkņus Marku Aļohno (1.grupa) ar iegūto 1.vietu un Elzu Actiņu (2.grupa) ar iegūto 3.vietu -pedagogs Vitālijs Bogdanovičs un koncertmeistare Elīna Asne.

Konkursā veiksmīgi piedalījās arī saksofoniste Evelīna Gabriela Lūse-ped. Elmārs Rudzītis, kcm. Elīna Gruzniņa, trompetists Mārtiņš Sīlis un eifoniste Linda Slišāne -ped. Arnis Šmitiņš, kcm.Elīna Gruzniņa.

Paldies visiem par dalību un ieguldīto darbu!

Apsveicam Jauniešu Pūtēju orķestris Sudrabskaņa ar iegūto Augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkursā! 

4.maijs - Defilē finālkonkurss, Pūtēju orķestru svētku kopkoncerts un "Sudrabskaņa" koncerts Latgales parkā.

 

30. aprīlī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu un pedagogu koncerts “Tauru skaņas pavasarī”. No mūsu skolas piedalījās 3 topošie absolventi Rūta Spriņģe, Alesija Terlanova un Rūdolfs Rostoks.

Paldies audzēkņiem un pedagogiem Elmāram Rudzītim, Arnim Šmitiņam, Alīdai Emīlijai Trumpikai un Elīnai Gruzniņai.

Jau piecus gadus “Baltajā flīģelī” tiek organizēta Mūzikas teorētisko priekšmetu olimpiāde – Solfedžiāde.

Šogad, 26.aprīlī pirmo reizi tā notika plašākā mērogā, aicinot piedalīties arī citu novadu skolu audzēkņus. Dalībai pieteicās 3 skolu komandas. Žūrija dalībniekus vērtēja gan individuālajās, gan komandu kategorijās. Interesantos un aizraujošos uzdevumus dalībnieki pildīja prasmīgi, ko novērtēja gan žūrija, gan dalībnieku skolotāji un klātesošie klausītāji.

APSVEICAM!

3. vieta Ādažu novada Mākslu skola, skolotāja Igeta Ozoliņa

2. vieta Berģu Mākslas un mūzikas pamatskola, skolotāja Ginta Ozola

1. vieta Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”, skolotāja Līga Trupavniece

Paldies visiem audzēkņiem un pedagogiem! Paldies Ingai Mudulei par iniciatīvu un vadīšanu. Paldies žūrijai Anitai Bērziņai, Justīnei Pauperei un Dacei Gžibovskai.

Pateicamies "Siguldas dizainam" par skaistajiem kausiem un medaļām.

 

Lepojamies! Daugavpils III Starptautiskajā Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkursa 2. kārtā mūsu skolas vispārējo klavieru spēles audzēkņi Polina Taraņuka (2. klase, vijoles spēle) un Aleksandrs Poļisadovs (5. klase, vijoles spēle) ieguvuši Grand Prix! Paldies audzēkņiem un skolotājai Sanitai Klešnieks.


 

17.aprīlī Mūsdienu ritma mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi viesojās Bolderājas mākslas un mūzikas skolā, kur notika sadraudzības koncerts. 

 

 

Apsveicam “Baltā flīģeļa” kori ar iegūto augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā Vidzemē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Paldies diriģentei Solveigai Vītoliņai un koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai!

 

 

 

3.un 4.aprīlī skolā notika jau piektā solfedžo olimpiāde – SOLFEDŽIĀDE. Šis pasākums ir domāts, lai mācītos pielietot Solfedžo stundās gūtās zināšanas un prasmes atraktīvos nestandarta uzdevumos un gūtu no tā prieku un gandarījumu. Paldies skolotājām Lailai Nikalovskai-Putniņai, Līgai Trupavniecei, Līgai Ādamsonei un Vinetai Ceplei.

Paldies idejas autorei skolotājai Ingai Mudulei par pasākuma organizēšanu un vadīšanu!

 

 

SOLFEDŽIĀDE- NOLIKUMS

Laipni aicināti Vidzemes reģiona skolu dalībnieki! Norise piektdien, 26. aprīlī no plkst. 12.00. Pieteikšanās līdz 19. aprīlim https://ej.uz/solfedžiāde-2024

Daugavpils III Starptautiskā Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkursā (attālināti) divi skolotājas Sanitas Klešnieks vispārējo klavieru spēles audzēkņi Polina Taraņuka (2. klase, vijoles spēle) un Aleksandrs Poļisadovs (5. klase, vijoles spēle) izvirzīti uz konkursa Grand Prix kārtu klātienē, 20. aprīlī. Prieks par panākumiem un vēlam veiksmi noslēdzošajā kārtā! 

 

 

 

 

 

Ar labiem panākumiem no Lietuvas atgriezušies mūsu skolas audzēkņi Viktors un Aleksandrs Poļisadovi.

13. martā Aleksandrs attālināti piedalījās III Starptautiskajā jauno vijolnieku konkursā “Crescendo”. Konkursā piedalījās 30 dalībnieki no Latvijas, Vācijas un Lietuvas. Aleksandrs ieguva II vietu.

15. martā Marijampolē, Lietuvā, piedalījās 6. Starptautiskajā konkursā “Konsonanse un disonanse”. Konkursā piedalījās 45 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Viktors ieguva III vietu un Aleksandrs saņēma diplomu.

19. martā Alītē, Lietuvā, piedalījās 21. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Etīde un ne tikai". Konkursā piedalījās 68 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Aleksandrs saņēma 1. vietu un laureāta diplomu un Viktors saņēma diplomu.

Paldies skolotājām Sanitai Klešnieks un Mārai Šmitei par audzēkņu sagatavošanu. Novēlam sasniegt jaunas muzikālas virsotnes!

 

Apsveicam "Baltā flīģeļa" kori ar iegūto augstāko pakāpi Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Paldies diriģentei Solveigai Vītoliņai un koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai!

 

19. marta vakarā “Baltā flīģeļa” zālē virmoja prieks un pozitīvas emocijas. Īsta svētku sajūta, kuru radīja spožais Ventspils bigbends Renāra Lāča vadībā! Programmā skanēja bigbenda mūzikas zelta repertuārs.

Paldies Flīģeļa pedagogiem Dāvim Lāpānām, Emīlam Fricim Bogdanovičam un Kristapam Kiršteinam par tehnisko nodrošinājumu.

 

 

9. martā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā norisinājās Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss, kurā piedalījās "Baltā flīģeļa" audzēkņi - 1. čella kl. audzēkne Sniedze Kļaviņa, 4. vijoles kl. audzēkne Sāra Sprince, 4.vijoles kl. audzēkne Polina Kuzmina, 5. vijoles kl. audzēknis Aleksandrs Poļisadovs un 5. vijoles kl. audzēkne Karlīna Tīlika. Visi mūsu skolas audzēkņi no žūrijas saņēma Atzinības.

Paldies pedagogiem - Mārai Šmitei, Inese Lakovicai, Reinim Melbārdim, kā arī koncertmeistarei Sanitai Klešnieks un sirsnīgs paldies jāsaka arī audzēkņu vecākiem par lielo atbalstu.

7. martā Ogres Mūzikas un mākslas skolā notika pirmais mūzikas teorētisko mācību priekšmetu konkurss "Solfedžo turnīrs. Skaņu spēles", kas tika rīkots sadarbojoties ar mūzikas skolu "Namiņš". Mūsu skolu konkursā pārstāvēja Evelīna Gabriela Lūse, Līga Bojāre, Rota Zvaigzne, Enija Gile un Karlīna Tīlika ar komandas nosaukumu "Kvartakords". Apsveicam ar iegūto 3. vietu! Paldies skolotājām Ingai Mudulei,  Līgai Trupavniecei un Lailai Nikalovskai- Putniņai. Paldies vecākiem.

 

 

24.02. plkst. 16.00 Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” notika Orķestru sadraudzības koncerts veltīts Ukrainas varoņiem.

Saviļņojoši izskanēja 24.februāra koncerts "Baltajā flīģelī", kas bija veltīts Ukrainas varoņiem.

Paldies Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskajam orķestrim un Siguldas Jauniešu pūtēju orķestrim "Sudrabskaņa".

Diriģenti A. Šmitiņš, E. Rudzītis, A. Buņķis

 

V Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursa Vispārējās klavierēs foto skatāmi šeit

9. februārī Baltā Flīģeļa koncertzālē pirmoreiz notika V Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs, kurā 56 dalībnieku konkurencē sekmīgi uzstājās seši Mūzikas nodaļas dažādu specialitāšu audzēkņi. Atzīstamus rezultātus uzrādīja I kategorijā Elza Gailuma (4. klase/ vijoles spēle), Paula Karlīna Piekusa (1. klase/ flautas spēle) un 3. vietu ieguva Ernests Lipskis (5. klase/ akordeona spēle, skolotāja Ilze Eglīte), III kategorijā veiksmīgi uzstājās Amanda Deksne (7. kora klase) 3. vietu ieguva Laura Gruzniņa (3. kora klase, skolotāja Olga Kohņuka), 1. vietu Gustavs Mitrevics (6. kora klase/skolotāja Sanita Klešniece).

Prieks un gandarījums par mūsu dalībniekiem, viņu skolotājiem un kopīgi paveikto konkursa norisē.

 

22.janvārī Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" koncertzālē notika Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts "Apspēlēsim?". Paldies Inčukalna, Siguldas, Krimuldas, Līgatnes un Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistariem!

Visiem konkursantiem novēlam veiksmi 2. kārtā, kas norisināsies 30. un 31.janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.

 

 

 

 Ieeja bez maksas.

 

Lai nākamais 2024. gads visiem nes prieku, piepildītu ikdienu, jaudīgu enerģiju un stipru veselību!

Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" direktore Jolanta Bimbere
 

 

 

 UZMANĪBU! 11. decembra pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu audzēkņu koncerts pārcelts uz 2024. gada 22. janvāri!!!

13. decembrī notika 2 jauki koncerti- Taustiņinstrumentu nodaļas koncerts "Ziemassvētku valstībā" un vispārējo klavieru audzēkņu koncerts ar interesantu viesu piedalīšanos. Noslēgumā visus priecēja 4. mākslu klases sagatavotās dejas.

Foto skatāmi skolas Facebook lapā. https://www.facebook.com/siguldasmaksluskola

 

Sniegotajā 7.decembra vakarā "Baltā flīģeļa" zālē notika sirsnīgs Sadraudzības koncerts, kurā piedalījās A. Dombrovska mūzikas skolas un "Baltā flīģeļa" kora klases audzēkņi un Siguldas Jauniešu kamerorķestris. Paldies visiem audzēkņiem!

Paldies diriģentiem Solveigai Vītoliņai, Laimdotai Ivulei, Andželai Hilo-Lukševicai, Pēterim Plūmem, koncertmeistariem Elīnai Gruzniņai un Pāvelam Račikam.

 

5.decembrī Balvu mūzikas skolā notika sadraudzības koncerts, kurā piedalījās Mūsdienu ritma mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi!

Foto: Zaiga Lāpāne

 

28.novembrī Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” notika 2 koncertlekcijas Siguldas novada 1.klašu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Šoreiz aizraujošās koncertlekcijas vadītāja Elīza Krista Kurvīte audzēkņus iepazīstināja ar “Stāstu par nošu ģimeni”. “Baltā flīģeļa” Mūzikas nodaļas audzēkņi bija sagatavojuši interesantu programmu ar dažāda rakstura skaņdarbiem, savukārt uz skatuves klātesošie varēja aplūkot Mākslas nodaļas audzēkņu skaistos darbus.

Mākslu skolas izglītojošie koncerti notiek kopš 2014.gada.

 

 


 

Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilgas Jakobas (1942-2023) tuviniekiem, bijušajiem audzēkņiem, absolventiem un kolēģiem, ilggadīgajai klavierspēles skolotājai aizejot mūžībā.

Siguldas bērnu mūzikas skola drīz pēc Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru klases absolvēšanas tika kļuvusi par Ilgas vienīgo darba vietu uz daudziem gadu desmitiem līdz aiziešanai pensijā jau Baltajā Flīģelī. Ilgajos gados skolotājas Jakobas klavieru klasi absolvējuši daudzi pianisti, tostarp, vēlākie kolēģi.

Nozīmīgs Ilgas Jakobas dāvinājums- vairāki albumi ar koncertu programmiņām un foto attēliem- papildina skolas vēstures arhīvu.

Ilgas sirsnīgās personības starojums paliek daudzu sirdīs un viņas vārds skolas vēsturē.

 

 

Šogad Siguldas novada Gada balva izglītībā par veiksmīgu debiju tika pasniegta Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” pedagogam Anrijam Grinbergam.

Mūsdienu ritma nodaļas pedagogs Anrijs ātri prot rast pieeju katram skolēnam, prot motivēt mācīties un radīt interesi par sitaminstrumentiem. Pedagogs ar lielu aizrautību vada ansambli un aranžēšanas nodarbības. Viņš to dara tik labi, ka reizēm skolēni izsaka vēlmi mainīt apgūstamo pamatinstrumentu uz sitaminstrumentu apguvi, lai būtu iespēja mācīties pie skolotāja Anrija.

Lepojamies!

 

25.oktobrī Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” notika sirsnīgas meistarklases Vijoles spēles pedagogiem un audzēkņiem.

Meistarklases vadītāji - vijolnieki, pedagogi Madara Liepiņa (Latvija) un Roberto Muttoni (Itālija).

Pedagogi no Vidzemes skolām tikās, lai apspriestu jaunākās tendences vijoļspēles metodikā un notika grāmatas "Vijolspēles tehnikas pilnveidošana" (Vol. I, II, III) prezentācija.

 

LEPOJAMIES!
Vasarā 4 Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņi – Viktors Poļisadovs (klavierspēle), Aleksandrs Poļisadovs (vijoles spēle), Sāra Sprince (vijoles spēle) un Polina Taraņuka (vijoles spēle) cītīgi strādāja, ierakstīja programmas, lai piedalītotos konkursā “Musiccompetition online” Francijā.
Visi audzēkņi savā vecuma grupā ieguva 1.vietu! Apsveicam!
Paldies skolotājām Mārai Šmitei un Sanitai Klešniecei par ieguldīto darbu!


 

28.septembrī plkst.17.00 “Baltajā flīģelī” notiks ikgadējais Skolotāju dienai veltītais pasākums - mākslas darbu izstādes atklāšana un koncerts “PEDAGOGS TUVPLĀNĀ”.
Piedalās Siguldas novada Mūzikas un mākslas skolu pedagogi un draugi.
Izstāde skatāma līdz 2.novembrim darba dienās no plkst. 10.00-19.00, sestdienās no plkst. 10.00-14.00.

Ieeja bez maksas


 

 

27. septembrī plkst. 11.30 Siguldas koncertzālē “Baltais Flīģelis”, uzsākot mācību gadu, dāvinām kamermūzikas koncertu! Ieeja bez maksas.

DUO BEKARS - Beatrise Silvija Blauberga (čells) un Kārlis Gunārs Tirzītis (klavieres).

Koncertprogrammā "Pasticcio a la Rossini" iekļauti šādi skaņdarbi:

- Ludviga van Bēthovena 3.sonāte čellam un klavierēm, Op.69;

- Džoakīno Rosīnī "Une larme" jeb "Asara";

- Bohuslavs Martinu - Variācijas par Rosīnī tēmu;

- Pēteris Plakidis - "Pasticcio a la Rossini" jeb "Pastēte Rosīnī gaumē".

 

 

UZŅEMŠANA Mūzikas nodaļā 23. augustā.

Uzņemšana notiks dzīvās rindas kārtībā pa nodaļām audzēkņiem, kuri aizpildījuši pieteikumu e.sigulda.lv par mācībām Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis" un saņēmuši uzaicinājuma vēstuli e-pastā.

• Taustiņinstrumentspēle plkst. 14:00
• Stīgu instrumentu spēle un kora klase plkst. 15:00
• Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle un Mūsdienu ritma mūzika 16:00


Ja ir kādi papildus jautājumi, droši zvaniet 29931067 vai 26482054!

 

Atvērti pieteikumi Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” interešu izglītības programmām

Mākslu skola piedāvā interešu izglītības programmas, kas mērķtiecīgi sagatavo  audzēkņus skolas piedāvātajām profesionālās ievirzes programmām.

Audzēkņi tajās tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, pirmsskolas un jaunāko klašu bērni attīstīt savas prasmes un talantus var Mūzikas studijā un Mini studijā, savukārt bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem tiek aicināti pievienoties Mākslas studijai.

Interešu izglītības nodarbības

* Mini studija (nodarbības vizuāli plastiskajā mākslā no 5 gadu vecuma)

*Mūzikas studija (nodarbības mūzikas teorijā un instrumentspēlē/vokālā pēc izvēles)

* Mākslas studija (nodarbības vizuāli plastiskajā mākslā jauniešiem līdz 16 gadiem)


Iesniegums Mini studijai - pagaidām uzņemšana noslēgusies. 

Iesniegums Mūzikas studijai - pagaidām uzņemšana noslēgusies. 

Iesniegums Mākslas studijai - pagaidām uzņemšana noslēgusies. 

Iesniegums individuālajām nodarbībām mūzikā - https://ej.uz/individualanodarbiba2023

Pieteikumi tiek pieņemti no 14. augusta.

Papildu informācija par audzēkņu uzņemšanu pieejama tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv vai Mākslu skolā „Baltais flīģelis” pa tālr. 29931067.

Apsveicam kori un diriģenti Solveigu Vītoliņu ar panākumu - iegūto 2. vietu Starptautiskā koru konkursā "2023 Tallinn Piano & Choral Olympics Competition"!

 http://artistdufymusic.weebly.com/winners2023.html 

 

IZGLĪTOJOŠS KONCERTS PII AUDZĒKŅIEM!

Maijā Mākslu skolā “Baltais flīģelis” ciemojās Siguldas novada PII “Pīlādzītis”, Pasaciņa”, Tornīši” un “Ābelīte” audzēkņi. Mazie skatītāji ar lielu interesi vēroja R.Paula, A.Kronenberga dziesmu cikla "Mazais ganiņš" koncertuzvedumu.
Paldies kora klases audzēkņiem! Paldies skolotājām Solveigai Vītoliņai, Elīnai Bulei, koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai un režisoram Kristapam Kiršteinam par ieguldīto darbu!
Brīnišķīgs mācību gada noslēgums!

 

Konkursa laureāti, diplomandi, skolotāji un organizatori.

Foto Ginta Zīverte

 

 

 

 

Apsveicam vijoles spēles klases audzēkņus Karlīnu Tīliku un Polinu Kuzminu ar veiksmīgu dalību Jauno mūziķu konkursā "Stīgo, radi Bolderājā".

Paldies skolotājai Inesei Lakovicai un koncertmeistariem Sanitai Klešniecei un Ēvaldam Lazarevičam!

 

 

 

 

 

 

 

Aicinām uz Atvērto durvju dienām! https://www.youtube.com/watch?v=X-w-mB86Zmg 

 

 

 

Jauniešu Pūtēju orķestris Sudrabskaņa izcīnīja iespēju piedalīties Dziesmu svētkos pūtēju orķestru skatē 1. aprīlī Valmierā.

Apsveicam orķestri un diriģentus! 

 

 

Mālpils Kultūras centru svētdien, 2. aprīlī, pieskandināja koristu balsis koncertā "Dziesmotais ceļš uz dziesmusvētkiem". Piedalījās Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” koris, jauktais koris “Mergupe" un Taurenes – Dzērbenes jauktais koris “Pie Gaujas”.Paldies visiem dziedātājiem, diriģentei Solveigai Vītoliņai un koncertmeistarēm Evijai Belickai, Elīnai Gruzniņai, Aijai Ziņģītei.

 

 

23. marta vakarā Augusta Dombrovska mūzikas skolā notika "Draugu tikšanās koncerts", kurā piedalījās mūsu skolas un Dombrovska skolas kora klases audzēkņi, solisti un ansambļi.

Sirsnīgs paldies skolas saimniekiem par tik krāšņu uzņemšanu!

 

Skatāmies p/o "Sudrabskaņa" koncertā Līgatnē

https://www.youtube.com/watch?v=pL-GenWKSPk 

 

 

Lepojamies ar “Baltā flīģeļa” klarnetes un flautas spēles audzēkņu sasniegumiem IV Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „WIND STARS 2023”, kas norisinājās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā.

Jēkabam Ģirnim – GRAND PRIX (klarnetes spēle, 5.-7.klašu grupa). Alesijai Terlanovai – 2.vieta (flautas spēle, 5.-7.klašu grupa). Katei Marijai Jansonei – 3.vieta (flautas spēle, 1.klašu grupa). Amandai Gilei – 3.vieta (flautas spēle, 1.klašu grupa)

PALDIES pedagogiem Mārcim Kūlim, Alisai Klimanskai, koncertmeistaram Ēvaldam Lazarevičam par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu.

 

 

20. un 21.martā "Baltajā flīģelī" notika Solfedžo olimpiāde – SOLFEDŽIĀDE, kurā piedalās visi un uzstājas izvirzītie audzēkņi no grupām. Pasākums domāts, lai mācītos pielietot solfedžo stundās gūtās zināšanas nedaudz atraktīvākos nestandarta uzdevumos un gūtu no tā prieku un gandarījumu. Paldies Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājai un Solfedžiādes idejas autorei Ingai Mudulei! Paldies Teorijas nodaļas skolotājām Līgai Trupavniecei, Vinetai Ceple, Lailai Nikalovskai - Putniņai, Līgai Ādamsonei.

Rezultātus apkopoja vērtēšanas komisija - Jolanta Bimbere, Dace Gžibovska, Vineta Ceple un Laila Nikalovska - Putniņa.

 

Plašāk https://www.facebook.com/siguldasmaksluskola

 

Apsveicam Mūsdienu ritma mūzikas nodaļas audzēknes Martu Lūciju Zālīti un Luīzi Martu Līvmani ar veiksmīgu dalību Starptautiskajā populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkursā “Dziesmu putenis”. Paldies pedagogiem Kristapam Kiršteinam un pavadošās grupas mūziķiem Anrijam Grinbergam, Dāvim Lāpānam un Emīlam Fricim Bogdanovičam.

Konkurss notika 23.februārī Koncertzāles “Cēsis” Kino zālē. Tas pulcēja 33 dalībniekus un vokālās grupas no Babītes, Cēsīm, Jelgavas, Jūrmalas, Klaipēdas, Rēzeknes, Rīgas, Siguldas un Ventspils. “Dziesmu putenī" konkursanti izpildīja latviešu vai ārzemju populārās un džeza mūzikas hitus kopā ar dzīvo pavadījumu. Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijas (Lietuva) Populārās un džeza mūzikas nodaļas vadītāja Līvija Trakumiene, džeza dziedātājas Elza Rozentāle un Beāte Zviedre.

 

 

Apsveicam Stīgu nodaļas audzēkņus ar lieliskiem panākumiem Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā - 2023! Konkurss notika Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā.

1.vieta - Polina Taraņuka, 1.vijoles spēles klase.

1.vieta - Aleksandrs Poļisadovs, 4.vijoles spēles klase.

2.vieta - Sāra Sprince, 3.vijoles spēles klase.

3.vieta - Polīna Kuzmina, 3.vijoles spēles klase.

Atzinība - Karlīna Tīlika, 4.vijoles spēles klase.

Paldies pedagogiem Inesei Lakovicai, Mārai Šmitei, koncertmeistariem Sanitai Klešniecei un Ēvaldam Lazarevičam.

 

 Apsveicam, Jauniešu Pūtēju orķestris Sudrabskaņa, ar iegūto Augstāko pakāpi Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē!
Paldies diriģentiem Elmāram Rudzītim un Arnim Šmitiņam!

 

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA

https://www.facebook.com/siguldasmaksluskola

 

 

 

Apsveicam Rūtu Spriņģi (II grupa) – ATZINĪBAS RAKSTS un Jāni Veitu (II grupa), kuram ŽŪRIJAS SPECBALVU par labāko džeza izpildījumu un 2 mēnešu abonementu City jazz Rīga džeza skolā pasniedza mūziķis Kārlis Vanags. Baltā flīģeļa” konkursanti pedagoga Elmāra Rudzīša un koncertmeistares Elīnas Gruzniņas vadībā parādīja labu sniegumu!

 ***

Priecājamies par Vispārējo klavieru nodaļas audzēkņu panākumiem! 11. februārī Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā notika IV Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs. Žūrijas sastāvā bija Gunta Trasūne, Maira Līduma un Sanita Glazenburga.

APSVEICAM: Lauru Gruzniņu - 2. vieta (3.kategorija A grupa), Amandu Deksni - 2. vieta (3.kategorija B grupa), Ernestu Lipski - 2. vieta (1.kategorija A grupa) un Krišjāni Bojāru - Atzinība (1.kategorija B grupa).

Paldies skolotājām Olgai Kohņukai, Larisai Surikovai un Ilzei Eglītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  ***

Paldies NBS Štāba orķestris / The Latvian National Armed Forces Army Orchestra klarnešu kvarteta "Quattro Differente" mūziķiem Guntaram Gedroicam, Marinai Vidmontei, Ojāram Spilam un Ričardam Lapiņam. Paldies sitaminstrumentālistam Arturam Krivoručko un pikolo flautas solistei Laurai Salītei. Pozitīvs un dzirkstošs koncerts!

Februāra pasākumu plāns skatāms šeit

 

7.februārī Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā norisinājās solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes cīrulīši".
Paldies kora klases audzēkņiem Elīzai Rokpelnei un Gustavam Mitrevicam par veiksmīgu dalību konkursā.
Paldies pedagoģēm Solveigai Vītoliņai, Elīnai Bulei un koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.
 

 

XVIII Pierīgas mūzikas skolu Akordeona mūzikas festivālā, kas notika 2023. gada 3. februārī Tīnūžu tautas namā, piedalījās "Baltā flīģeļa" audzēkņi Krišjānis Bojārs (6. klase) un Gustavs Kivlenieks (6. klase). Paldies skolotājai Vinetai Golubkovai. Īpašs paldies vecākiem par atbalstu.

 

Apsveicam Stīgu instrumentu spēles audzēkņus ar veiksmīgu dalību Valsts konkursa II kārtā! Konkurss notika Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.

ATZINĪBAS:

Teodoram Kalniņam (čells), Polīnai Kuzminai (vijole) un Aleksandram Poļisadovam ( vijole).

Paldies skolotājiem Mārai Šmitei, Inesei Lakovicai un Reinim Melbārdim par audzēkņu sagatavošanu! Paldies koncertmeistariem Sanitai Klešniecei un Ēvaldam Lazarevičam!

 

22.decembrī "Baltajā flīģelī" notika skolas Ziemassvētku koncerts, radot īpaši gaišas pirmssvētku noskaņas.

Koncertā tika pārstāvētas visas nodaļas. Uzstājās solisti, ansambļi, koris un p/o "Sudrabskaņa". Pirmo reizi uz lielās skatuves muzicēja mazais pūtēju orķestris.

Pēc skaistā svētku koncerta sekoja konkurss "B - Faktors", kurā bija iespēja piedalīties ikvienam skolas audzēknim un izpausties radoši, atdarinot kādu sev tuvu mūziķi vai grupu.

 

 

Foto: Kristīne Ozoliņa 

 

 

14. decembrī sirsnīgā atmosfērā muzicējām Turaidas muzejrezevātā.

Paldies Mūzikas un Mākslas nodaļas audzēkņiem un pedagogiem.

 

Baltā flīģeļa korim otrdien, 6. decembrī bija lieliska pieredze, piedaloties diriģentes Solveigas Vītoliņas vadītajā meistarklasē "Skolēnu pilī". Koncertmeistare Elīna Gruzniņa.

 

Paldies skolotājai Alisai Klimanskai un koncertmeistaram Ēvaldam Lazarevičam!


 

29. novembrī Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" notika 2 izglītojoši koncerti-koncertlekcijas ar nosaukumu "Ceļojums uz Parīzi".

*Gaidīsim ciemos: Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 2. klašu audzēkņus

*Koncertlekcijas vadītāji: mākslinieki Zinaīda Ceske un Raits Tikums; piedalās: “Baltā flīģeļa” audzēkņi

 

 

 

Apsveicam Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” kora klases audzēkņus ar panākumiem vokālistu konkursā Ulbrokā!

*2.vieta – Estere Gruzniņa, III grupa (ped. Solveiga Vītoliņa, kcm. Elīna Gruzniņa)

*3.vieta – Gustavs Mitrevics, II grupa (ped. Elīna Bule, kcm. Sanita Klešniece)

*Atzinība – Miķelis Klišāns, I grupa (ped. Solveiga Vītoliņa, kcm. Elīna Gruzniņa)

*Pateicība – Estere Šēnberga, II grupa (ped. Elīna Bule, kcm. Sanita Klešniece)

12. oktobrī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā notika “IV komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2022”. Katrā vecuma grupā konkursa dalībnieki dziedāja divas dziesmas – vienu no vecuma grupai piedāvātajām latviešu tautasdziesmām a capella un attiecīgās grupas komponista Alvila Altmaņa dziesmu. Konkursa noslēgumā dalībnieku koris sirsnīgā gaisotnē nodziedāja A. Altmaņa kompozīciju “Es gribu ziedēt”.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

 

 

 

 

Apsveicam stīgu instrumentu nodaļas audzēkni Aleksandru Poļisadovu ar iegūto 2.vietu VI Starptautiskajā konkursā "Olimpo musicale 2022", kas notika Lietuvā, Kauņas 1. mūzikas skolā.

Paldies pedagoģei Mārai Šmitei un koncertmeistarei Sanitai Klešniecei!

 

21. maija pēcpusdienā, laikā, kad Siguldā zied ievas, “Baltajā flīģelī” notika Arnolda Dimanta (29.05.1961.-3.12.2021.) piemiņas koncerts.

Atbilstoši koncerta veidotāju iecerei, ikkatram klātesošajam bija iespējams pabūt Arnolda tuvumā, skatoties un klausoties uz skatuves notiekošo.

Monta Ābele, viena no pirmajām pedagoga absolventēm, dziļi izjusti vadīja piemiņas vakaru, ietilpīgi raksturojot ikvienu Arnolda Dimanta izpausmes jomu, katru sadaļu – pedagogs, koncertmeistars, kolēģis; ērģeles; klavieru duets; saimnieks savā sētā; sportiskās aktivitātes un cilvēks kā orķestris. Pēdējā sadaļā visi klātesošie apvienojās sirsnīgajā “Cielaviņā”.

Latvijā labi zināmie mūziķi – E. Alpe, R. Hansons, D. Jaunzeme- Portnaja, I. Birģele, Dz. Erliha, A. Rūrāne, L. Dobičina, abi klavieru dueti - D. Griņeviča, S. Notte un studiju gadu biedri Antra un Normunds Vīksnes atskaņojamos darbus bija speciāli izvēlējušies, jo tie saistījās ar Arnolda devumu tieši šo skaņdarbu atskaņojumos. Priecēja audzēkņu Kārļa un Alises spēlētie skaņdarbi, absolventes Madaras Blūmeres kā arī kolēģu Ilzes Gagaines un Elīnas Gruzniņas sirsnīgais izpildījums.

Siguldas un skolas patriots Arnolds paliek daudzu atmiņās un sirdīs, ko liecina kolēģu iestādītais pīlādzis. Lai koks aug un nes augļus, tāpat kā skolotāja atstātais paraugs un padarītais.

 

Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis” uzņemšana2022./23. mācību gadam noslēgusies!

 Pieteikšanās notika https://e.sigulda.lv !

12.maijā spoži izskanēja akordeona klases pavasara koncerts! Paldies skolotājai Vinetai Golubkovai un audzēkņiem!

 

24. martā Krimuldas baznīcā notika pirmais Mākslu skolas koncerts pēc ilga laika. Piedalījās koris, solisti vokālisti un instrumentālisti. Kora diriģente un pasākuma iniciatore diriģente Solveiga Vītoliņa, pūšaminstrumentu nodaļas skolotājs Arnis Šmitiņš un koncertmeistare Elīna Gruzniņa.

Noslēdzies attālinātais solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes cīrulīši", kuru organizē Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola.Apsveicam 2. vietas ieguvēju Amandu Deksni-pedagoģe Solveiga Vītoliņa un koncertmeistare Elīna Gruzniņa.Ar labiem rezultātiem konkursā piedalījās Elīza Rokpelne, Estere Gruzniņa-pedagoģe Solveiga Vītoliņa un Gustavs Mitrevics-pedagoģe Sniedze Kaņepe!Paldies audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

 

Apsveicam kora klases audzēkni Esteri Gruzniņu ar iegūto 3.vietu attālinātajā Latvijas bērnu, jauniešu un pieaugušo akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas konkursā "Gaismas dziesmas Kandavā 2021". Paldies skolotājai Solveigai Vītoliņai un koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai par ieguldīto darbu. Šogad ziemas dziesmu konkursā tika aicināti piedalīties dziedātāji jebkurā vecumā no 4 gadiem, kuri varēja dziedāt kā solisti, dueti, trio, kvarteti, ansambļi un popgrupas gan akadēmiskajā, gan estrādes žanrā.
Attālinātajā konkursā tika iesūtīti 197 video, kuros piedalījās 458 dziedātāji no 38 Latvijas pilsētām, kā arī no Viļņas Lietuvā un Minsteres Vācijā.


Apsveicam akordeona klases audzēkni Krišjāni Bojāru ar iegūto 2.pakāpi Starptautiskajā vokāli-instrumentālajā konkursā “Ziemassvētku simfonija”.
Paldies skolotājai Vinetai Golubkovai par ieguldīto darbu!

Bērniem zināmie ziemeļbrieži, kuri palīdz Ziemassvētku vecītim atvest dāvanas, visi ir Siguldā stacijas laukumā tūrisma informācijas centra logos.

Par to ir parūpējušies Siguldas pilsētas vidusskolas 1m, 2m un 3m klases skolēni ar grafikas izstādi "ZIEMEĻU NAKTS". Izstāde būs apskatāma līdz 2022.gada 31.janvārim. Skolotāja - Dace Andersone.

Sveicieni svētkos! 18. novembrī plkst.17.00 skolas koncerts- https://youtu.be/EvSuJBu9aG8

18. novembrī plkst. 17.00 video tiešsaistē notika koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai. Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" audzēkņi un pedagogi ir sagatavojuši daudzveidīgu svētku programmu. Neizpaliks arī sirsnīgi sveicieni no audzēkņu ģimenēm un skolas draugiem.

Daudz laimes, Latvija!

Apsveicam akordeona klases audzēkņus Annu Reiznieci un Krišjāni Bojāru ar iegūto 2. pakāpi VIII STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ - FESTIVĀLĀ "Astana Grand Prix"! Paldies skolotajai Vinetai Golubkovai par ieguldīto darbu!Kora klases audzēkņiem ceturtdien, 23. septembrī, bija iespēja pirmo reizi apmeklēt Mežaparka Lielo estrādi gides Daces Kaprānes pavadībā. Tas bija emocionāls piedzīvojums gan lieliem,gan maziem. Pat lietus audzēkņiem netraucēja. Liels gods bija dziedāt estrādē un brāļu Kokaru zālē.

Paldies skolotājai Solveigai Vītoliņai par iniciatīvu.

Apsveicam Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" Stīgu instrumentu spēles 3.klases audzēkņus ar spožiem panākumiem Starptautiskajā konkursā Francijā, Parīzē "Music Competition Online 2021"!

Aleksandrs Poļisadovs 1. vieta, Karlīna Tīlika 2. vieta.

Paldies skolotājām Mārai Šmitei, Inesei Žugai un koncertmeistarei Sanitai Klešniecei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā attālinātajam konkursam.

 

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/svetku-dienasgramata/svetku-dienasgramatas-sestaja-lappuse-jauniesu-simfonisko-orkest.a148732/

1.      septembris pirmklasniekiem!

Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis” aicina audzēkņus, kuri uzsāk mācības 1. klasē, uz svinīgo skolas gada sākumu.
15.00 Mācību gada atklāšana pie skolas
15.30 Tikšanās ar specialitāšu pedagogiem/klašu audzinātājiem skolā.

*Pārējos audzēkņus aicinām sazināties ar saviem specialitātes pedagogiem/ klašu audzinātājiem.

IZSTĀDES SEPTEMBRĪ

Mākslas nodaļas grafikas pasniedzēja Patricija Brekte – Pannetjē augusta mēnesī studijā “Art Studio Peahen” organizēja projektu “Grafikas vasaras skola 2021”.

Projekta mērķis ir jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība vasaras periodā un radoša darbošanās, izzināšana, sadarbošanās ar uzaicinātajiem grafikas jomas speciālistiem. “Grafikas vasaras skolā” savas zināšanas papildināja arī 3 “Baltā flīģeļa” Mākslas nodaļas audzēkņi Nora Ruskule, Līva Veikina un Amidaila Freimane. Audzēkņi caur praktisku darbu un radošiem eksperimentiem paplašināja izpratni par grafiku.

Laipni aicināti apskatīt dalībnieku darbu kopizstādi līdz 3. oktobrim Siguldas Jaunās pils Salonā, Pils ielā 16.

Līdz 29.09. Mākslas nodaļas audzēkņu noslēguma darbu izstāde Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Izstāžu telpā un 1. stāva gaitenī

No 1.-30.09. Mākslas nodaļas audzēkņu plenēra darbu izstāde Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” 2. stāvā.

Lepojamies!Apsveicam visus konkursa Sigulda 2021 diplomandus un laureātus!Apsveicam Siguldas Mākslu skolas “Baltais flīģelis” pūšaminstrumentu spēles laureātus! 2.vieta  Jānim Marcinkevičam, 3.vieta Robertam Gertneram, diplomandi - Rūta Spriņģe un Artemijs Terlanovs. Paldies pedagogiem Elmāram Rudzītim, Arnim Šmitiņam un koncertmeistariem Arnoldam Dimantam un Elīnai Gruzniņai par ieguldīto darbu.Žūrijas video- https://youtu.be/R2v3odcNB4UIestājoties vasarai, uzplaukst arī konkursu rezultāti mūsu skolas audzēkņiem!Jauno vokālistu attālinātajā konkursā “Talsi uzdod toni 2021” Baltā Flīģeļa audzēkņiem šādi rezultāti:1. vieta (solisti 4-8 gadi) akadēmiskā žanra dziedāšanā Esterei Šēnbergai, ped. Kristīne Žogota.2. vieta (solisti 13-16 gadi) mūsdienu estrādes žanrā Luīzei Martai Līvmanei, ped. Kristaps Kiršteins.3. vieta (solisti 9-12 gadi) akadēmiskā žanra dziedāšanā Marijai Ābolai, ped. Solveiga Vītoliņa. 
Lepojamies! VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas: I vieta - Jānis Marcinkevičs (6. saksofona klase) II vieta - Rūta Spriņģe (4. saksofona klase)III vietas - Roberts Gertners (2. saksofona klase) un Elza Šmitiņa.Paldies pedagogiem Elmāram Rudzītim, Arnim Šmitiņam un koncertmeistariem Elīnai Gruzniņai un Arnoldam Dimantam!Konkursu maija nogalē organizēja Salacgrīvas novada mūzikas skola.
Apsveicam P/O “Sudrabskaņa” eifonisti Elzu Šmitiņu ar iegūto I vietu X Starptautiskajā Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021. Lepojamies ar savu dalībnieci!
Paldies skolotājam Arnim Šmitiņam un koncertmeistarei Elīnai Gruzniņai!
 "Ja plaši atveram acis, tad mēs varam redzēt vispārsteidzošākos un skaistākos radījumus mums apkārt. Tomēr mūsu pašu fantāzija un iztēles radījumi, kas atklājas šajos mākslas un mūzikas darbos, saviļņo un priecē vēl vairāk. Esam vienoti, gaidām muzikālas satikšanās brīdi uz SKATUVES, kas ir mūziķu īstās mājas, un nebeidzam sapņot..."
Ar šo fantāzijas lidojumu, ko kopradījuši Siguldas jauniešu kamerorķestris diriģenta Pētera Plūmes vadībā un Mākslas nodaļas jaunie mākslinieki Ivetas Bamberes un Ivetas Šveisbergas vadībā, vēlamies sūtīt vissirsnīgākos sveicienus visām māmiņām, kas ļauj mūsu audzēkņu radošuma pasaulei būt, atbalsta ikvienā solī un ir kopā gan svētkos, gan ikdienā!Sirsnīgi sveicam Māmiņdienā!

Apsveicam vijoles spēles 2.klases audzēkni Aleksandru Poļisadovu ar iegūto 2.vietu Eiropas Mūzikas izglītības un atskaņotājmākslas asociācijas rīkotajā 12. Starptautiskajā tiešsaistes mūzikas konkursā Serbijā/Belgradā.Paldies skolotājai Mārai Šmitei un koncertmeistarei Sanitai Klešniecei!Starptautiskajā konkursā piedalījās mūziķi no Lietuvas, Latvijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Turcijas, Ukrainas, Bulgārijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem u.c. valstīm.

Apsveicam kora klases audzēkni Miķeli Klišānu ar iegūto 2.vietu Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes dziedāšanas konkursā „Uzstaro 2021”.Paldies skolotājai Solveigai Vītoliņai!

S. L. Rosenhauss "Danza de mi Corazon" - noklausīties var šeit - https://www.youtube.com/embed/ut6raurjZgk! Paldies stīgu nodaļas audzēkņiem, diriģentam, pedagogiem un radošajai komandai.LĀČA SPĒKU UN NEIZSĪKSTOŠU ENERĢIJU NOVĒLAM 2021.GADĀ!Baltā Flīģeļa kolektīvs lepojas ar vairākiem notikumiem, pasākumiem un saņemtām atzinībām 2020.gadā! Plašāk skatīt 2020. gada rudens

https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/19993/

Mākslu skola “Baltais flīģelis” ilgāku laiku strādā daļēji attālināti, un skolotāju kolektīvs darbojas pie tā, lai audzēkņiem būtu iespēja iegūt kvalitatīvas zināšanas arī attālinātajā mācību procesā. Ievērojot piesardzības pasākumus, Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļu grupu stundu vietā skolotāji strādāja konsultācijās ar audzēkņiem pēc rūpīgi veidotiem grafikiem. Pārējā laikā stundas notika attālināti, kā arī tika veidoti mājas darbi gan audiāli, gan vizuāli, kas noteiktos termiņos bija jānosūta vai jāiesniedz priekšmeta skolotājam (mākslas nodaļas darbiem tika novietoti speciāli plaukti, neienākot vestibilā). Iesūtītos darbus, attēlus un videomateriālus semestra noslēgumā attālināti vērtēja katra mācību priekšmeta pedagogu komisijas. Jāatzīmē, ka vairāki video materiāli tika radīti arī plašākam skatītāju lokam, piemēram, Latvijas Republikas gadadienai izveidots Mākslu skolas kolektīva video sveiciens; pūtēju orķestra “Sudrabskaņa” diriģenti un aktīvākie dalībnieki piedalījušies valsts svētkiem radītā Latvijas virtuālā pūtēju orķestra video ierakstā. Savukārt decembrī tiek realizēti vairāki projekti sadarbībā ar citiem māksliniekiem. Viens no tiem ir interaktīvais svētku pastaigu maršruts “Enģeļu taka”, kura veidošanā piedalījušies Mākslas skolas audzēkņi skolotāju Daces Andersones un Ivetas Šveisbergas vadībā. Attālinātajā mācību laikā skolas koris ierakstījis Ziemassvētku dziesmas: “Gaismas dzimšanas diena” (Georga Pelēča mūzika, Māras Cielēnas vārdi) ar koncertmeistari Elīnu Gruzniņu un 19. gs. amerikāņu dziesmu Andra Sējāna aranžijā “Ne šūpulī greznā” kopā ar ģitāristu Ginti Kalniņu. Jauniešu pūtēju orķestris “Sudrabskaņa” attālināti piedalās XXIV internacionālajā pūtēju orķestru un bigbendu festivālā-konkursā Polijā, konkursā iegūta 2. vieta. Savukārt pēdējā mācību nedēļā audzēkņiem ir iespēja piedalīties un iegūt balvu, noskatoties skolas pedagogu organizētu šovu “Pedagogs maskā”.

 

  

 

 

Siguldas Mākslu skolas 60gades SALIDOJUMS

Siguldas Mākslu skolai "Baltais Flīģelis" 60

Siguldas Mākslu skolai "Baltais Flīģelis" 60 Klaviernodaļas koncerts