Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis” aicina nākt mācīties!

 2022./23. mācību gadam pieteikšanās https://e.sigulda.lv jau no 1. maija!

 

 Konsultācijas:

     Mūzikā no 1. jūnija līdz 10. jūnijam, no 15. augusta līdz 17. augustam.

     Pieteikšanās konsultācijām: muzika@baltaisfligelis.lv

     Teātra nodaļā 6. jūnijā. Pieteikšanās: maksla@baltaisfligelis.lv   

     Mākslas nodaļā 16. augustā. Pieteikšanās: maksla@baltaisfligelis.lv

Iespēja pieteikties uz vienu bezmaksas individuālo konsultāciju (20 minūtes) instrumenta spēlē, vokālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā un teātra mākslā.

Iestājpārbaudījumi:

8. jūnijs - TEĀTRIS

18. augusts - MŪZIKA, MĀKSLA ( 17. augustā tiks organizēta konsultācijas mūzikas teorijā, kurā tiks pārrunātas iestājpārbaudījumu prasības).

Pieteikšanās e.sigulda.lv jau no 1. maija!

Plašāka informācija – facebook.com/siguldasmaksluskola

 

 

 

 

 

 

Mākslu skolā „Baltais flīģelis” no 1. maija līdz 22. augustam norisinās jaunu audzēkņu pieteikšanās uzņemšanai Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļās 2021./2022. mācību gadam.

Skolas uzņemšanas pārbaudījumi notiks 23. augustā no plkst. 14.00 līdz 17.00 mūzikā un 24. augustā no plkst. 14.00 līdz 17.00 mākslā un teātrī.

Teātra nodaļā audzēkņus uzņem no 15 gadu vecuma. Mācību ilgums ir trīs gadi, kuru laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas aktiermeistarībā, runas un grima mākslā, skatuves kustībā, dejā, pasaules kultūras, teātra un tērpu vēsturē, mūzikas instrumenta spēlē un dziedāšanā, kā arī foto un video mākslās. Audzēkņiem tiek izkoptas savstarpējās saskarsmes un publiskās runas prasmes.

 

Profesionālās ievirzes klasēm ir iespēja pieteikties elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot pieteikuma formu “Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu varēs aizpildīt nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Neskaidrību gadījumā par elektroniskā iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu iedzīvotāji var vērsties Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”.

Veicot reģistrāciju elektroniski, katram skolēnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods un nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar skolēniem, kuri tiks uzņemti profesionālās ievirzes klasēs, līdz 31. augustam tiks publicēts un nosūtīts uz reģistrēto e-pasta adresi, kā arī publicēts skolas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija pieejama: https://www.baltaisfligelis.lv/maksla/uznems/, facebook.com/siguldasmaksluskola

Mākslu skolā “Baltais flīģelis” audzēkņi tiek uzņemti:

  • Mūzikas nodaļā audzēkņus uzņem vecumā no 7 līdz 12 gadiem un piedāvā apgūt mūziku šādās programmās:

  • taustiņinstrumetu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;

  • stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle; ģitāras spēle;

  • pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle. Īpaši tiek aicināti audzēkņi, kuri vēlas apgūt metāla pūšaminstrumentu specialitāti;

  • sitaminstrumentu spēle;

  • kora klasē;

  • populārās un džeza mūzikas nodaļas programmā “Mūsdienu ritma mūzika”.

Uzņemšana mūzikas nodaļā tiks organizēta pa nodaļām:

  • Taustiņinstrumentspēle plkst. 14.00

  • Stīgu instrumentu spēle un kora klase plkst. 15.00

  • Pūšaminstrumentu spēle un Mūsdienu ritma mūzika plkst. 16.00

Konsultācijas nepieciešamības gadījumā pieteikumu sūtīt uz e-pastu: info@baltaisfligelis.lv. Konsultācijas tiks nodrošinātas 19. augustā laikā no plkst. 14.00 līdz 17.00.

 

 

 

uz sākumu