Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Vizuāli plastisko mākslu piedāvajam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 7 gadi, uzņemšana no 7 gadu vecuma).

Mūzikā piedāvājam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 6 – 8 gadi, uzņemšana no 7 – 12 gadu vecuma, atkarībā no izvēlētās programmas). Iespējams iestāties instrumentu spēles un vokālajās programmās.

Interešu izglītības programmas 2018./2019. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

20 eiro

Pirmdienās plkst.13.00

Trešdienās plkst.13.00

 

Otrdienās plkst. 17.15

Ceturtdienās plkst. 17.15

Mini mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

10 eiro

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Mūzikas studija bērniem vecumā no 6 gadiem - teorijas nodarbība un instrumentspēle)=(vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

20 eiro

Grupu nodarbības

 Otrdienās plkst. 14.45

Ceturtdienās plkst. 15.00

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

20 min – 20 eiro

30 min – 32 eiro

40 min – 42 eiro

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.15 – 18.55

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.45 – 17.10

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.25 – 18.55

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

20 eiro

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās (notiek Siguldas novada Kultūras centrā):

I grupa plkst.no16.00 – 17.20

II grupa plkst.no17.20 – 18.40

Mūzikas apmācības nodarbība pieaugušajiem

Individuālā nodarbība 40 minūtes nedēļā

42 eiro (piemēro PVN)

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts [email protected] 
Iesniegums profesionālās ievirzes klasē mākslā

Informācija par uzņemšanu profesionālās ievirzes klasē mākslā

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” darba dienās,

tālr. 22005612, e-pasts [email protected]

 

Mākslas nodaļas iestājpārbaudījumam jāņem līdzi zīmulis, dzēšgumija un krāsu komplekts ar otām.

Iesniegumus par iestāšanos profesionālās ievirzes izglītības programmās var aizpildīt skolā darba dienās no plkst. 10.00-18.00.

 

 

uz sākumu