Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Vizuāli plastisko mākslu piedāvajam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 7 gadi, uzņemšana no 7 gadu vecuma).

Mūzikā piedāvājam apgūt paralēli vispārējai pamatizglītībai (apmācības ilgums 6 – 8 gadi, uzņemšana no 7 – 12 gadu vecuma, atkarībā no izvēlētās programmas). Iespējams iestāties instrumentu spēles un vokālajās programmās.

Interešu izglītības programmas 2019./2020. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone)

tiks precizēts

tiks precizēts

Mūzikas studija bērniem vecumā no 6 gadiem - teorijas nodarbība un instrumentspēle)=(vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

tiks precizēts

tiks precizēts

Interešu izglītības programma instrumenta spēlē/dziedāšanā (vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

20 min – tiks precizēts

30 min – tiks precizēts

40 min – tiks precizēts

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

tiks precizēts

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

tiks precizēts

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

tiks precizēts

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

tiks precizēts

tiks precizēts

Mūzikas apmācības nodarbība pieaugušajiem

Individuālā nodarbība 40 minūtes nedēļā

tiks precizēts

Par nodarbību laiku vienojas individuāli

 


Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts [email protected] Iesniegums profesionālās ievirzes klasē mākslā

Informācija par uzņemšanu profesionālās ievirzes klasē mākslā

 

Sīkāka informācija un pieteikšanās Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” darba dienās,

tālr. 22005612, e-pasts [email protected]

 

Mākslas nodaļas iestājpārbaudījumam jāņem līdzi zīmulis, dzēšgumija un krāsu komplekts ar otām.

Iesniegumus par iestāšanos profesionālās ievirzes izglītības programmās var aizpildīt skolā darba dienās no plkst. 10.00-18.00.

 

 

uz sākumu