Mākslu skolā „Baltais flīģelis” no 1. maija norisinās jaunu audzēkņu uzņemšana Mūzikas, Mākslas un Teātra nodaļās. No 19. – 23. aprīlim aicinām uz neparastākajām atvērto durvju dienām “Baltā flīģeļa” vēsturē – zoom tikšanās katru dienu varēs aprunāties ar nodaļu pedagogiem, virtuāli izstaigāt skolu un uzzināt, kādas ir skolas piedāvātās iespējas.

Arī šogad profesionālās ievirzes klasēm ir iespēja pieteikties elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot pieteikuma formu „Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu varēs aizpildīt nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Neskaidrību gadījumā par elektroniskā iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu iedzīvotāji varēs vērsties Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”. Elektroniskā pieteikšanās norisināsies no 1. maija līdz pat augustam.

Veicot reģistrāciju elektroniski, katram skolēnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods, kas tiks nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar skolēniem, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem un tiks uzņemti profesionālās ievirzes klasēs, tiks publicēts pēc iestājeksāmenu rezultātiem un nosūtīts reģistrētajā e-pasta adresē, kā arī publicēts skolas tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv.

 

Mākslas nodaļā audzēkņus uzņem no septiņu gadu vecuma. Skolēniem septiņu gadu garumā ir iespēja apgūt vizuāli plastisko mākslu.

Teātra nodaļā audzēkņus uzņem no 15 gadu vecuma. Mācību ilgums ir trīs gadi, kuru laikā tiek sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas aktiermeistarībā, runas un grima mākslā, skatuves kustībā, dejā, pasaules kultūras, teātra un tērpu vēsturē, mūzikas instrumenta spēlē un dziedāšanā, kā arī foto un video mākslās. Audzēkņiem tiek izkoptas savstarpējās saskarsmes un publiskās runas prasmes.

 

Mūzikas nodaļā audzēkņus uzņem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādā programmās:

 • taustiņinstrumetu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;

 • stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle, ģitāras spēle;

 • pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle. Īpaši tiek aicināti audzēkņi, kuri vēlas apgūt metāla pūšaminstrumentu specialitāti;

 • sitaminstrumentu spēle;

 • kora klase;

 • populārās un džeza mūzikas nodaļas programma „Mūsdienu ritma mūzika”.

Pirmdien, 19. aprīlī plkst.18.00 PIANISTI UN AKORDEONS (https://zoom.us/j/92990764445, Tikšanās ID: 929 9076 4445)

Otrdien, 20. aprīlī plkst.18.00

PŪTĒJI UN SITAMINSTRUMENTĀLISTI (https://zoom.us/j/98795346508, Tikšanās ID: 987 9534 6508)

KORA KLASE* (https://us02web.zoom.us/j/86570635480, Tikšanās ID: 865 7063 5480)

Trešdien, 21. aprīlī plkst.18.00

STĪGAS (https://zoom.us/j/95587990006, Tikšanās ID: 955 8799 0006)

MŪSDIENU RITMS (https://us02web.zoom.us/j/85766482618, Tikšanās ID: 857 6648 2618)

Ceturtdien, 22. aprīlī plkst.18.00

MĀKSLA (https://us02web.zoom.us/j/89277655811, Tikšanās ID: 892 7765 5811)

Piektdien, 23. aprīlī plkst.18.00

TEĀTRIS (https://us02web.zoom.us/j/88664836056,  ID: 886 6483 6056

Plkst. 18.00 Mūzikas teorētiskie priekšmeti - konsultācija par iestājeksāmena norisi (https://zoom.us/j/92609126087, Tikšanās ID: 926 0912 6087)

Papildu informācija par audzēkņu uzņemšanu pieejama tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv vai facebook.com/siguldasmaksluskola.

 

Mūzikas nodaļā audzēkņus uzņem vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādā programmās:

 

 • taustiņinstrumetu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;

 • stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle;

 • pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle. Īpaši tiek aicināti audzēkņi, kuri vēlas apgūt metāla pūšaminstrumentu specialitāti;

 • sitaminstrumentu spēle;

 • kora klasē;

 • populārās un džeza mūzikas nodaļas programmā “Mūsdienu ritma mūzika”.

 

Mākslas nodaļā audzēkņus uzņem no septiņu gadu vecuma. Skolēniem septiņu gadu garumā ir iespēja apgūt vizuāli plastisko mākslu.

 

Papildu informācija par audzēkņu uzņemšanu pieejama tīmekļa vietnē www.baltaisfligelis.lv vai Mākslu skolā “Baltais flīģelis”, zvanot uz tālruņa numuru 29931067.

 

Mākslas nodaļas iestājpārbaudījumam jāņem līdzi zīmulis, dzēšgumija un krāsu komplekts ar otām.

 UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 

„Baltais Flīģelis” piedāvā daudzveidīgas Interešu izglītības programmas, atbilstošas katra vēlmēm un vecumam. Interešu izglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

Interešu izglītības programmas 2020./2021. m.g.

Programmas nosaukums

Maksa mēnesī

Nodarbību laiks

Mini studija mākslā bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem (vada D.Andersone, I. Šveisberga)

tiks precizēts

tiks precizēts

Mūzikas studija bērniem vecumā no 6 gadiem - teorijas nodarbība un instrumentspēle)=(vada Mūzikas nodaļas pedagogi)

tiks precizēts

tiks precizēts

Siguldas Jauniešu kamerorķestris (vada P.Plūme)

nav

Pirmdienās un trešdienās no plkst.17.25 – 19.05

5. – 9. klašu koris (vada S.Vītoliņa)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 – 17.25

Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (vada E.Rudzītis un A.Šmitiņš)

nav

Otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.40 – 19.05

Teātra studija bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem (vada Ā.Stūrniece-Liepiņa)

tiks precizēts

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās (notiek Siguldas novada Kultūras centrā):

I grupa plkst.no16.00 – 17.20

II grupa plkst.no17.20 – 18.40

Iesniegums mākslai - MINI STUDIJA

Iesniegums teātrim - TEĀTRA STUDIJA

Iesniegums mūzikai - MŪZIKAS STUDIJA

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, tālr.67971578, 22005612, e-pasts skola@baltaisfligelis.lv 

 

 

uz sākumu