Uzņemšana noslēgusies!

Veiksmīgas mācības!

Mākslu skola „Baltais flīģelis” uzņem jaunus audzēkņus; aicina reģistrēties e-vidē

Mākslu skolā „Baltais flīģelis” no 1. maija līdz 18. augustam norisinās jaunu audzēkņu uzņemšana Mūzikas un Mākslas nodaļās; skolas uzņemšanas pārbaudījumi notiks no 21.  līdz 23. augustam.

 Informācija šeit

 

 

 

Atveram durvis no 11. - 14. aprīlim!

 

Līdz 20. augustam turpinās audzēkņu uzņemšana profesionālās ievirzes izglītības programmās Mākslu skolā “Baltais flīģelis”.

Skolas uzņemšanas pārbaudījumi notiks 21.,22.,23. augustā mūzikas, mākslas un teātra nodaļās. Pieteikšanās profesionālās ievirzes programmām norisinās elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot e-pakalpojumu “Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu var aizpildīt bērna māte, tēvs vai likumiskais pārstāvis.

Veicot reģistrāciju, katram skolēnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods, kas tiks nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar skolēniem, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem un tiks uzņemti profesionālās ievirzes klasēs, tiks ar katru individuāli apzināts pēc rezultātiem.

Mākslu skolā “Baltais Flīģelis” audzēkņi tiek uzņemti:

Mūzikas nodaļā audzēkņus uzņem vecumā no septiņiem gadiem un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādās programmās:

o taustiņinstrumetu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;

o stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle; ģitāras spēle;

o pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle. Īpaši tiek aicināti audzēkņi, kuri vēlas apgūt metāla pūšaminstrumentu specialitāti;

o sitaminstrumentu spēle;

o kora klasē;

o populārās un džeza mūzikas nodaļas programmā “Mūsdienu ritma mūzika”.

 

Mākslas nodaļā audzēkņus uzņem no septiņu gadu vecuma. Skolēniem septiņu gadu garumā ir iespēja apgūt vizuāli plastisko mākslu.

 

Teātra nodaļā audzēkņus uzņem no 15 gadu vecuma. Teātra nodaļas programma ir 3 gadus.

 

Plašāka informācija par atvērto durvju dienas plānu - te!

 

uz sākumu