Siguldas Mākslas skola dibināta 1994. gadā ar Siguldas domes lēmumu. Savos pirmsākumos tā izvietojās divās nelielās klasēs Siguldas 3. pamatskolā Skolas ielā 3, jeb, tā sauktajā, „Tornīšu skolā". Skolu no 1994. līdz 2008. gadam vadīja direktore Zinaīda Ceske, no 2008. līdz 2009. gadam Māra Ārente. 2009. gadā skola tika apvienota ar mūzikas skolu un izveidojās Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis".

 

1994./1995. mācību gads
Pirmajā mācību gadā skolā strādā seši skolotāji - Zinaīda Ceske, Raits Tikums, Igors Dobičins, Edgars Ceske, Elmārs Gaigalnieks un Andris Beitāns, mācās 33 audzēkņi. sadalīti 3 grupās. Pirmajā rudenī pie skolas top no apgleznotiem akmeņiem veidots enerģētiskais aplis, bet ziemā sniega skulptūru kolekcija. Pēc Siguldas galvenā arhitekta Ivara Gatera aicinājuma skola sāk piedalīties arī pilsētvides veidošanā. Pirmais kopīgais projekts „Spoku māja" diemžēl konservatīvajā pilsētas iedzīvotāju daļā izraisa ļoti asu kritiku un mākslas skolai tiek piedēvētas gandrīz visas nekārtības pilsētā.
Taču ir arī labas ziņas - aizsākas ilggadīga sadarbība ar Turaidas muzejrezervātu. Tiek izgatavoti pirmie viduslaiku karogi, bet skolas mājvieta - 3. pamatskola - pēc direktores Daigas Rozītes ierosinājuma iegūst vairākus sienu gleznojumus, kas top pirmās mācību prakses laikā, bet Straupē notiek pirmais plenērs.

1995./1996. mācību gads
Skolā par zīmēšanas skolotāju sāk strādāt Maija Grama. Ir arī jauns mācību priekšmets - psiholoģija (skolotāja Ingūna Misāne). Skolā mācās 50 audzēkņi. Notiek nodarbības arī pieaugušajiem. Telpas kļūst aizvien šaurākas, tāpēc sākas pagraba rakšanas darbi, kas satuvina audzēkņus, viņu vacākus un skolotājus.
Ar Sorosa fonda atbalstu skola tiek pie vienas no pirmajām kopējamām mašīnām Siguldā, kuru tad lieto ne tikai kopēšanai un palielināšanai, bet arī kā mazo tipogrāfiju. Pirmā kursa audzēkņa Matīsa Ozola grafika kļūst par skolas emblēmu, bet pirmais kalendārs top pašu rokām.
Siguldas Kamaniņu trasē notiek Sniega mākslas festivāls, kurā piedalās 5 mākslas skolas. Iedibinās tradīcija - reizi mēnesī apmeklēt mākslas izstādes Rīgā. Mācību prakses laikā tiek apgleznoti gaiteņi un kāpņu telpas 3. pamatskolā. Pirmais plenērs ārpus Latvijas - Dānijas pilsētā Logstor.

1996./1997. mācību gads
Skolā uzņem sagatavošanas kursu un audzēkņu skaits palielinās līdz 66. Mācību programmā jauns mācību priekšmets - estētika, kuru māca pazīstamā etnogrāfijas speciāliste Indra Čekstere. Natālijas Bukovskas vadībā audzēkņi apglezno flīzītes.. Lapu laikā notiek vērienīgs pasākums mākslas vēsturē, katra no piecām audzēkņu grupām sagatavoja kādu kultūras perioda prezentāciju ar tērpiem un dekorācijām. Ziemassvētkos skolā ierodas fotogrāfs no Japānas etnogrāfijas izdevuma. Tā nu skolotāja Edgara nejauši uzvilktais zilais Ziemassvētku vecīša tērps rotājas japāņu žurnāla lappusēs informējot, ka Latvijā šie vīriņi ir zili. Mākslas dzīve Siguldā turpmāk notiek ar aktīvu Mākslas skolas dalību. Notiek starptautisks vides mākslas simpozijs „Mākslas tilts ar Siguldu", kurā piedalās četru valstu profesionālie mākslinieki un Siguldas Mākslas skolas skolotāji. Kultūras fonda organizētajā konkursā Latvijas Mākslas skolām „Dabas, domu un cilvēku Daugava" mūsu skolai 6 laureāti. Jūnijā divi plenēri - Trakai (Lietuvā) un Sanktpēterburgā (Krievijā).

1997./1998. mācību gads
Skolā sāk strādāt jauna tekstila skolotāja Anete Mikosa, mācās 72 audzēkņi. Eksperiments - visu mācību priekšmetu integrācija tēmā „Japāna" Pirmo reizi mūsu audzēkņu darbi redzami internetā - bērnu darbu konkursa mājas lapā Japānā. Kopīgs projekts ar Lielvārdes mākslas skolu „Atraksti man, Lāčplēsi!" Turaidas Roze". Apgleznojam sejas Mākslas dienās un Aviācijas svētkos Rīgas lidostā un Daugavpilī. Pirmo reizi Mūzikas un mākslas skolu kopīga nometne Taurenē, kurā abu skolu audzēkņi gan glezno, gan muzicē. Pirmais izlaidums - skolu beidz 21 absolvents. Praksē gleznojam sienas jau arī citās skolās. Plenērs Augstajos Tatros, kad mūsu skatieni pievērsti kalniem, kurus arī gleznojam. Braucam uz Siguldas sadraudzības pilsētu Štūri, lai kopā ar vācu mākslas skolas audzēkņu grupu piedalītos projektā „Pēdas Ainavā".

1998./1999. mācību gads
Skolā mācās 68 audzēkņi. Gleznošanu sāk mācīt gleznotāja Laila Kelle. Audzēkņu darbos ienāk sadzīves žanrs. Aktīvi piedalāmies izstādēs un konkursos. Starptautiskajā Bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Visapkārt ūdens", kurā piedalās jaunie talanti no 19 pasaules valstīm (ASV, Armēnijas, Austrālijas, Dānijas, Indijas, Īrijas, Indonēzijas, Kolumbijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas). No mūsējiem balvu iegūst Zanda Mālniece. Pirmo reizi kopīga integrētā tēma Mākslas un Mūzikas skolām „Rokoko". Ziemassvētkos izstāde un koncerts. Mūsu skolas 3. kursa audzēknis Rolands Kļaviņš iegūst Grand Prix balvu, bet Dace Kušķe atzinību bērnu mākslas konkursā „Mana sapņu māja" Somijā. Līdz ar to jūnijā braucam uz Kankampe pilsētu apskatīt visus darbus. Pie reizes zīmējam, gleznojam, naktīs neguļam, jo ir gaišs līdz rītam. Saņemam medaļas arī tekstilmākslas konkursā Polijā. Sadarbojamies ar Gaujas Nacionālo parku. Ar izstādēm un akcijām aktīvi piedalāmies vairākās mākslas dienās Latvijā. Šajā gadā kopā ar Štūres (Vācija) Mākslas skolu tiek realizēts otrais projekts „Pēdas ainavā", kas šoreiz notiek Siguldā. Skolas direktore Zinaīda Ceske organizē starptautisku vides mākslas simpoziju profesionāliem „Dievu sēdeklis". Turpinās tradīcija - kopīga vasaras nometne abām skolām.
Otrajā izlaidumā 9 absolventi. Vasarā kopā ar Siguldas Mūzikas skolu tiek izstrādāts „Baltā Flīģeļa" būvniecības projekts, kuru atbalsta arī Siguldas pašvaldība.

1998./1999. mācību gads
Skolā mācās 68 audzēkņi. Gleznošanu sāk mācīt gleznotāja Laila Kelle. Audzēkņu darbos ienāk sadzīves žanrs. Aktīvi piedalāmies izstādēs un konkursos. Starptautiskajā Bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Visapkārt ūdens", kurā piedalās jaunie talanti no 19 pasaules valstīm (ASV, Armēnijas, Austrālijas, Dānijas, Indijas, Īrijas, Indonēzijas, Kolumbijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas). No mūsējiem balvu iegūst Zanda Mālniece. Pirmo reizi kopīga integrētā tēma Mākslas un Mūzikas skolām „Rokoko". Ziemassvētkos izstāde un koncerts. Mūsu skolas 3. kursa audzēknis Rolands Kļaviņš iegūst Grand Prix balvu, bet Dace Kušķe atzinību bērnu mākslas konkursā „Mana sapņu māja" Somijā. Līdz ar to jūnijā braucam uz Kankampe pilsētu apskatīt visus darbus. Pie reizes zīmējam, gleznojam, naktīs neguļam, jo ir gaišs līdz rītam. Saņemam medaļas arī tekstilmākslas konkursā Polijā. Sadarbojamies ar Gaujas Nacionālo parku. Ar izstādēm un akcijām aktīvi piedalāmies vairākās mākslas dienās Latvijā. Šajā gadā kopā ar Štūres (Vācija) Mākslas skolu tiek realizēts otrais projekts „Pēdas ainavā", kas šoreiz notiek Siguldā. Skolas direktore Zinaīda Ceske organizē starptautisku vides mākslas simpoziju profesionāliem „Dievu sēdeklis". Turpinās tradīcija - kopīga vasaras nometne abām skolām.
Otrajā izlaidumā 9 absolventi. Vasarā kopā ar Siguldas Mūzikas skolu tiek izstrādāts „Baltā Flīģeļa" būvniecības projekts, kuru atbalsta arī Siguldas pašvaldība.

2000./2001. mācību gads
Skolā mācās 76 audzēkņi. Aktīvi rīkojam izstādes Siguldā un Rīgā, Rajona padomē un Liepājā Pedagoģijas Akadēmijā. Ķīpsalas izstāžu hallē 5. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas konkursizstādē „Mūsu labā griba savai videi un pilsētai" eksponējam 10 x 5 metru lielu audzēkņu kopdarbu un spieķu kolekciju no projekta „Spieķa ceļš". Martā notiek akcija vēl neuzbūvētajā „Baltajā Flīģelī"-„Neparastās klavieres"', kuru atbalsta Kultūrkapitāla fonds. Daudzi siguldiešu apskata mūsu neparastās darbnīcas, lietās sveces un izstādes. Piedalāmies Nacionālās Operas rīkotajā „Putnu operas" konkursā. 25. maijā pārejam uz jauno mākslu skolu „Baltais flīģelis" Šveices ielā 19. Ceturtais izlaidums - skolu beidz 8 audzēkņi. Mākslas skolas direktore Z. Ceske organizē profesionālu tekstilmākslinieku izstāde „Tekstils ainavā".. Visu jūniju dažādās vietās brīvā dabā var apskatīt 9 Latvijā zināmu tekstilmākslinieku darbi. Mūsu pilsētu un „Balto Flīģeli" apmeklē liela Eiropas tekstilnieku spices delegācija, kas apskata arī mākslas skolas tekstila nodarbībās veikto. Saņemam medaļas no konkursa Polijā. Braucam uz Siguldas sadraudzības pilsētu Štūri, lai piedalītos jau trešajā kopīgajā projektā. Plenēra laikā Pāvilostā piedalāmies Starptautiskā smilšu mākslas festivālā „Zelta smilšu grauds", kur iegūstam 5 vietu. Siguldas Mūzikas un mākslas skolu kopīga nometne Birštonā (Lietuvā).

2001./2002. mācību gads
Nu jau skolā mācās 115 audzēkņi. Salīdzinot ar iepriekšējām, jaunās telpas ir daudz plašākas. Tiek dibināta Mini studija bērniem no 4 - 6 gadu vecumam. Zelta lapu laikā notiek „Rudens mākslas festivāls", bet decembra sestdienās mazajiem siguldiešiem dota iespēja pastrādāt pirmajās „Rūķīšu darbnīcās", kurās kā rūķi aktīvi darbojas Mākslas skolas audzēkņi, bet noslēgumā Mūzikas skolas jauno mākslinieku koncerts. Sākas regulāras audzēkņu darbu izstādes. Aizsākas arī „Baltā flīģeļa" Ziemsvētku noformējumu veidošanas tradīcija. Viens no pirmajiem noformējumiem tiek darināts no siena, kas pēc tam nonāk pie Gaujas Nacionālā parka stirnu aploka iemītniekiem.
Skola saņem brīnišķīgu dāvanu - tekstilmākslinieces Edītes Pauls Vīgneres unikālās tēva gatavotās rāmja stelles. No janvāra aušanu apgūst jaunās skolotājas Ievas Vanagas vadībā.
Februārī pirmais absolventu salidojums, kurā tiekas un iespaidos dalās esošie un bijušie mākslas skolas audzēkņi. Ar tekstila nodarbībās izgatavotajām lellēm audzēkņu grupa piedalās teātru festivālā Birštonā. Maijā Pilsētas svētku ietvaros notiek pirmā bērnu mākslas akcija „Fantāzijas iela".
Piektais izlaidums - skolu beidz 15 audzēkņi. Diplomdarbā Aivis Cimža izstrādā Skolas kafejnīcas interjeru, Rūta Zemdega - ekstravagantu „Baltā Flīģeļa" reklāmauto, Dace Andžāne uzņem 20 minūšu filmu, bet Tomass Sola prezentē dziesmas klipu. Ir arī citi interesanti darbi. Šogad vairāki plenēri - kopā ar Cēsu mākslas skolu Slovākijā, bet kopā ar Baldones mākslas skolu Pāvilostā. Sadarbībā ar Štūres mākslas skolu tiek realizēts IV projekts - „Dialogs".

2002./2003. mācību gads
Šajā gadā skolā mācības uzsāk 132 audzēkņi.. Mākslas un mūzikas skolām šis ir ļoti nopietnu pārbaudījumu gads - notiek pirmās skolu akreditācijas. Vispirms Mūzas (audzēknes) akreditācijas komisiju iepazīstina ar dzīvi „Baltajā Flīģelī", kura radošās dzīves centrā - zālē regulāri notiek gan audzēkņu, gan profesionālu mākslinieku, nereti lielu slavenību koncerti. Foajē reizi mēnesī mainās profesionālo mākslinieku izstādes, bet nodarbību telpās un gaiteņos regulāri skatāmi mūsu un pāris reizes arī citu mākslas skolu audzēkņu darbi. Nodarbības notiek pēc ciklu principa - pēc paveikta darba - izstāde. Jau otro gadu decembrī čakli darbojas „Rūķīšu darbnīca". Pirmo reizi Eiropas čempionāta posms Kamaniņu sportā notiek Latvijā Siguldā. Tā laikā skola organizē konkursu „Sapņu kamanas", kurā piedalās 17 mākslas kolas no visas Latvijas. Notiek plaša izstāde un Sniega mākslas festivāls, jo šajā gadā Siguldā sniega netrūkst. Februārī trīs dienas skvērā pie skolas notiek monumentālu audzēkņu gleznojumu un objektu izstāde. Nozīmīgs notikums katras skolas dzīvē - tiek iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns! Siguldas pilsētas svētku laikā plaši „spārnus izpleš" „Fantāzijas iela".
Sestais izlaidums - skolu beidz 9 audzēkņi. Šī gada plenērs un tajā radīto darbu izstāde Ventspilī.

2003./2004. mācību gads
Nu jau skolā mācās 136 audzēkņi. Skolas programmā tagad ir 6 obligātie priekšmeti - zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati un darbs materiālā, kurā ir iespējams izvēlēties vairākas nozares: keramiku, zīda apgleznošanu, aušanu, vaska batiku, kā arī leļļu izgatavošanu.
Skolas dzīve tiek filmēta, ko dara paši audzēkņi, ierakstot arī intervijas. Ziemassvētku noformējumam uz „Baltā flīģeļa" fasādes top gaismas eņģelis, kas ir III kursa audzēkņu ideja un realizācija. Ar šo gadu mūsu audzēkņu darbu izstādes notiek ne tikai „Baltajā Flīģelī", bet arī Siguldas Kultūras namā, Bērnu bibliotēkā, Siguldas luterāņu baznīcā, Siguldas 1. pamatskolā, Siguldas 2. pamatskolā, Siguldas 3. pamatskolā, Mores pamatskolā, Veselovas pilī, Mālpilī un Ķekavā. Rodas darbi, kuri būs pieejami arī nākamajām paaudzēm - Izdevniecības „Raka" grāmatā „Latviešu tautas mīklas un sakāmvārdi bērniem" redzamas arī mūsu audzēkņu ilustrācijas.
Siguldā tiek atjaunotas Mākslas dienas, un tagad tām ir profesora Zigurda Zuzes vārds. Skola organizē konkursu „Daba un latviskie tēli grafikā" visām Siguldas novada izglītības iestādēm, kā izskaņā notiek plaša izstāde un noslēguma akcija, kurā piedalās arī Mākslas akadēmijas pasniedzēji.
Skolas 10 gadu jubilejā skolas absolventu-mākslinieku darbu izstāde, salidojums un iespēja redzēt plašu video un foto materiālu klāstu. Skolu beidz 9 absolventi. Šoreiz plenērs Liepājā un labi apmeklēta izstāde Jāņa ielā.

2004./2005. mācību gads
Skolā mācās138 audzēkņi. Skolā strādā 11 skolotāji. Tiek realizēti 12 sadarbības projekti ar Siguldas 3. pamatskolu pa klašu grupām - grafika, tekstils, veidošana. Iespēja jebkuram 3. pamatskolas 2-4. klases skolēnam pastrādāt mākslas skolas telpās mākslas skolotāju vadībā. Apmaiņā pret mūsu darbiem, „Baltajā flīģelī" notiek Mālpils un Gulbenes mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes. Mācību priekšmetu integrācija par Grieķijas tēmu „Hellāda". Oktobrī pedagogu, absolventu un audzēkņu brauciens uz Grieķiju. Seko izstāde Ulbrokas mākslas skolā. Vēl aizvien dzīvas un audzēkņu atbalstītas akcijas „Rūķu darbnīcas, „Fantāzijas iela" un Mākslas dienas - šoreiz konkurss „Es cilvēks starp cilvēkiem". Telpiskās mākslas izstāde „Sapņu dzīvnieks" bija skatāma Rīgas Zooloģiskajā dārzā un 7. Rīgas pilsētas slimnīcā „Gaiļezers". 2005. gada Mākslas dienu pasākumu ietvaros Mālpils mākslas skolas organizētajā starptautiskajā projektā „Nāc līdzi laikā!" mūsu skola demonstrē variācijas par Grieķijas tēmu. Tā ir oriģināla horeogrāfija, kura tiek papildināta ar antīkajai kultūrai raksturīgiem atribūtiem. Tie reducējas apgleznotos lakatos un grieķu vāzēs. Siguldas pilsētas svētku gājienam audzēkņi gatavo dažādu laikmetu tērpus no metalizētiem materi metalizētus materiālus. Skolu beidz 8 absolventi. Mācību gada noslēguma plenērs Lēdurgā. Tā specifika - rotas. Ainavu plenērs Morē.

2005./2006. mācību gads
Skolā mācās 142 audzēkņi. Par zīmēšanas skolotāju sāk strādāt Una Leitāne. Mācību priekšmetu piedāvājumā jauns izvēles priekšmets - grafika, līdz ar to skola iegādājas grafikas spiedi. Rudenīgi lietainā laikā Raiņa parkā notiek skolas organizētais 1. grafiti festivāls, kurā piedalās 50 dalībnieki no visām Siguldas skolām. 36. Pasaules bērnu mākslas izstādē Taivānā 3 atzinības, bet Tomam Pladaram - sudraba medaļa. Baldonē konkursam „Klausoties Šopēnu" top 17 monumentāli audzēkņu kopdarbi, kas kinoteātrī aizņem veselu sienu. Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā „Satikšanās" 2 atzinības un 2. vieta -Laurai Laimonei. Konkursā „Latviešu mūziķu portretu galerija" viena atzinība un 16 audzēkņu darbi tiek ievietoti topošajā kalendārā. III kursa audzēkne Madara Akmentiņa kļūst par 1. Latvijas Ziemas Olimpisko spēļu logo autori. Mākslas skolu seminārā „Darbs materiālā" Kandavā uzskatāmi redzams, ka, salīdzinot ar citām skolām, mūsu izvēles kursu piedāvājums ir diezgan plašs. Savas zināšanas skolotāji aktīvi papildina sestdienās apmeklējot Vidzemes metodiskās apvienības organizētos pedagogu tālākizglītības kursus, bet februāri uz semināru „Netradicionāli materiāli" aicinām citas skolas.
Skolu beidz 9 absolventi. Notiek visu skolas pedagogu darbu izstāde „5 gadi Flīģelī". Plenērs Krāslavā un darbu izstāde Ludzas muzejā.

2006./2007. mācību gads
Skolā mācās 145 audzēkņi. Ir sakrājies ievērojams audzēkņu darbu fonds, izveidojam divas lielas patstāvīgas, noformētu darbu ekspozīcijas jauniešu viesnīcā „Laurenči" un Rīgas rajona slimnīcā. Mākslas skolas audzēkņu dažādos materiālos veidotās novada teikas tiek iekļautas Siguldas jubilejas kalendārā, kā arī veido ceļojošo izstādi. Janvārī skolu akreditē uz 6 gadiem. Gadsimta notikums - Siguldai 800! Jubilejas svinību laikā bērniem tiek organizētas dažādas akcijas, darbu izstādes, interaktīvas darbnīcas „Kājām gaisā". I kursa audzēkņa Ralfa Bērziņa zīmējums kalpo par BJIC Mūzikas un mākslas festivāla „Ievziedu laikā". Logo pamatu Festivāla laikā mūzikas skolas audzēkņi spēlē kompozīcijas par ziediem, bet mākslas skolas IV kursa audzēknes demonstrē lakatus ar ziedu kompozīcijām, kas tapušas zīda gleznošanas nodarbībās. Sadarbojoties Turaidas Muzejrezervātu tiek veidota viduslaiku karogu izstāde, kurus mākslas valodas pamatu stundās izstrādā II un III kursu audzēkņi.
Notiek pirmā skolas pedagogu kopīga izstāde „5  muzikāli gadi", kurā piedalās ar saviem darbiem  visi mākslas skolas skolotāji.
Skolu beidz 9 audzēkņi. Plenēri notiek Somijā , kopā ar Cēsu mākslas skolu un Alūksnē.
Augustā Siguldas pilsētas 800 gadu jubilejas svinībās Mākslas skola organizē 13 dažādas mākslas darbnīcas bērniem Raiņa parkā

2007./2008. mācību gads
Mācības skolā uzsāk 143 audzēkņi.. Gada integrētā tēma dažādos priekšmetos - „Latviskā identitāte". Noslēgumā tiek veidota izstāde un organizēts seminārs Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskās apvienības skolotājiem. Ilgstoši savas nodarbības ar audzēkņiem uz latviskās identitātes bāzes veido skolotājas Indra Čekstere, Daina Klints un Ieva Vanaga, kas vairākās radošajās darbnīcās dalījās savā pieredzē. 48 audzēkņu darbi tiek izvēlēti Lauku atbalsta dienesta 2008. gada kalendāram, kā arī izstādīti organizācijas biroja telpās. Ar jaunāko audzēkņu ilustrācijām Anitas Mellupes likteņstāstu izdevniecībā tiek izdota krāsaina grāmata visai ģimenei „Uz trejdevīto ķēniņvalsti", kuras atvēršanas svētkos piedalījās bērni ar savām ģimenēm. Mācību priekšmetā Kompozīcija V kursa audzēkņi izgatavo balvas Pasaules kausa kamaniņu sportā uzvarētājiem. Daugavpils Saules skolā notiek mūsu audzēkņu darbu izstāde. Sadarbībā ar Siguldas Mūzikas skolas klavieru un flautas klasēm un deju kolektīvu „Vizbulīte" Mākslas dienās Mālpilī parādījām uzvedumu „Ēdenes dārgumi" „Skolu beidz 23 absolventi. Plenērs notiek Salacgrīvā un sadarbībā ar Cēsu mākslas skolu  Čehijā.

uz sākumu