Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" ir licenzēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mākslas nodaļā strādā 9 pedagogi, mācās 152 audzēkņi. Guntars Zvejnieks skolu vadīja no 2009. gada septembra, kopš 2017./2018. mācību gada skolas direktora pienākumus veic Jolanta Bimbere. Direktora vietniece izglītības darbā Mūzikas nodaļā ir Rūta Lankovska, Mākslas un Teātra nodaļā - Ieva Vanaga, lietvede Silvija Lāce-Lipska. Par skolas saimniecību rūpējas direktora vietniece saimniecības darbā Iveta Tillere.

Mākslas nodaļa realizē profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla", kuras īstenošanas ilgums ir 7 gadi. Audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, darbu materiālā, mākslas valodu, grafiku, scenogrāfiju, datorgrafiku, keramiku, stikla māksliniecisko apstrādi, vides kompozīciju. Mākslas nodaļā strādā pedagogi Iveta Bambere, Ārija Bērze, Indra Blaua, Vita Vīksne, Laura Rostoka, Raits Tikums, Ieva Vanaga, Agita Zālīte, Kristīne Kligina, Anita Kalniņa, Patricija Brekte un Iveta Šveisberga.

Skolā ir pieejama arī sagatavošanas līmeņa interešu izglītības programma. Mini studiju vada skolotāja Dace Andersone, audzēkņi vecumā no 4-6 gadiem iegūst pirmās iemaņas, strādājot ar krāsām, krītiņiem, aplikācijas papīriem, dažādiem citiem materiāliem. 

Audzēkņi regulāri piedalās Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, gūstot panākumus, piedalās skolas un ārpusskolas rīkotajās akcijās, svētkos, piemēram, Siguldas novada svētkos, „Rūķu darbnīcās". Audzēkņu labākie darbi tiek regulāri eksponēti izstādēs.

Vasaras sākumā audzēkņi un pedagogi piedalās mākslas plenēros.

 

uz sākumu