Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis" ir licenzēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Mākslas nodaļā strādā 11 pedagogi, mācās 164 audzēkņi. Kopš 2017./2018. mācību gada skolas direktora pienākumus veic Jolanta Bimbere, iecelta direktora amatā 2019. gada 2. septembrī. Direktora vietniece izglītības darbā Mūzikas nodaļā ir Rūta Lankovska, Mākslas un Teātra nodaļā - Ieva Vanaga, lietvede Silvija Lāce-Lipska. Par skolas saimniecību rūpējas direktora vietnieks saimniecības darbā, skolas projektu vadītāja Elīna Gruzniņa.

Mākslas nodaļa realizē profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla", kuras īstenošanas ilgums ir 7 gadi. Audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, darbu materiālā, mākslas valodu, grafiku, scenogrāfiju, datorgrafiku, keramiku, stikla māksliniecisko apstrādi, vides kompozīciju. Mākslas nodaļā strādā pedagogi Iveta Bambere, Ārija Bērze, Vita Vīksne, Laura Rostoka, Raits Tikums, Ieva Vanaga, Agita Zālīte, Kristīne Kligina, Anita Kalniņa, Patricija Brekte un Iveta Šveisberga.

Skolā ir pieejama arī sagatavošanas līmeņa interešu izglītības programma. Mini studiju vada skolotājas Dace Andersone un Iveta Šveisberga, audzēkņi vecumā no 4-6 gadiem iegūst pirmās iemaņas, strādājot ar krāsām, krītiņiem, aplikācijas papīriem, dažādiem citiem materiāliem. 

Audzēkņi regulāri piedalās Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, gūstot panākumus, piedalās skolas un ārpusskolas rīkotajās akcijās, svētkos, piemēram, Siguldas novada svētkos, „Rūķu darbnīcās". Audzēkņu labākie darbi tiek regulāri eksponēti izstādēs.

Vasaras sākumā audzēkņi un pedagogi piedalās mākslas plenēros.

 

Tradīcijas, izcilākie sasniegumi, nozīmīgākie notikumi:

2000./2001. mācību gadā akcija Neparastās klavieres (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu) vēl neuzceltajā Baltajā Flīģelī .

2001. gadā skola saņēma brīnišķīgu dāvanu - tekstilmākslinieces Edītes Pauls Vīgneres unikālās tēva gatavotās rāmja stelles.

2002. gadā pirmais absolventu salidojums, kurā tiekas un iespaidos dalās esošie un bijušie mākslas skolas audzēkņi.

Kā tradīcija ir no audzēkņu darbiem veidoti kalendāri (par dažādām tēmām un ar dažādiem sadarbības partneriem) .

Mākslas pedagogu dalība pasākumā akcijā Glezno visiSiguldā.

Zigurda Zuzes piemiņai veltīts mākslas dienas konkurss, izstāde Siguldas līnija

Siguldas mākslas festivāls

Latvijai 100 projekts Grāmatzīmes Latvijai

Grāmatu ilustrācijas:

Audzēkņu ilustrācijas izmantotas grāmatās Uz trejdevīto ķēniņvalsti (Anitas Mellupes likteņstāstu izdevniecība) un Latviešu tautas mīklas un sakāmvārdi bērniem (izdevniecība Raka).

 

Mākslas nodaļas tradīcijas - audzēkņu dalība skolas un ārpusskolas rīkotajās akcijās, svētkos, piemēram, Siguldas novada svētkos, Rūķu darbnīcās, Šūpoļu festivālā, 1. septembra svētkos, karnevāls BFaktors.

Izstādes:

izstāžu telpā regulāri notiek mākslinieku, pedagogu un audzēkņu darbu izstādes.

Audzēkņu labākie darbi tiek regulāri eksponēti izstādēs gan skolas telpās, gan ārpus skolas, piemēram, Jūdažu sabiedriskajā centrā, Siguldas novada bibliotēkā, Zaļumnieku piestātnē, Siguldas slimnīcā, viesnīcā Laurenči, viesu namā Ezeri,  Gaiļezera slimnīcā, Rīgas zoodārzā, lielveikala Elvi, Raibais suns, Gāles nams, Telpiskās mākslas izstādē Sapņu dzīvnieks.

 

Sadarbībā ar citām mākslas skolām Latvijā un ārpus Latvijas (Dānija, Krievija, Čehija Somija) audzēkņi un pedagogi piedalās projektos, meistarkursos un plenēros. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Turaidas muzejrezervātu un Gaujas Nacionālo parku.

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras Centru (2017) un Valsts izglītības satura centru (2019) notika profesionālās pilnveides Datorgrafikas kursi Latvijas mākslu skolu pedagogiem Ivetas Bamberes vadībā.

Kopīgi pasākumi sadarbībā ar mūzikas un teātra nodaļām, piemēram, dalība Starpdisciplinārās projektu nedēļas pasākumos,  Mātes dienai veltīts koncerts – izstādes

 

Nākotnes mērķis:

Māksla ir tā, kas seko visam līdzi – politikai, ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Mainās kultūras, uzskati un indivīds. Mūsu mērķis ir vide, kur vēlme ir atgriezties. Vieta, kur atraisīt sevi, domas, emocijas un fantāzijas. Vieta, kur skolotājs ir padomdevējs un balsts konkrētā dzīves pakāpienā. Pabūt kopā, bet tomēr parādīt savu individualitāti, kur var uzklausīt padomus, tomēr nenobīties no iecerēm. Vide, kur justies droši un saņemt grūdienus nākotnes mērķiem un sasniegumiem.

Mākslu osta, kurā bagātināt savas dvēseles!

uz sākumu