Adrese: Šveices 19, Sigulda
Siguldas novads LV-2150

Kā mūs atrast: KARTE

tālrunis 67974787, mobilais tālrunis 22005612 

info@baltaisfligelis.lvDIREKTORE Jolanta Bimbere
tālr. 29931067
e-pasts: jolanta.bimbere@sigulda.lv

MĀKSLAS UN TEĀTRA NODAĻA
direktora vietniece izglītības jomā Ieva Vanaga
tālr. :
67974787, maksla@baltaisfligelis.lv

direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā Rinalds Sīlis

tālr. : mob. 26448884
e-pasts: 
parvaldiba@baltaisfligelis.lv 


Teātra nodaļas metodiķe Ārija Liepiņa
tālr. :
 
mob. 22005612
e-pasts: 
teatris@baltaisfligelis.lv 

Mākslas nodaļas vecāko klašu metodiķe Laura Rostoka
tālr. :
 
mob. 22005612

Mākslas nodaļas jaunāko klašu metodiķe Dace Andersone
 tālr. : mob. 22005612

LIETVEDĪBA Silvija Lāce-Lipska
tālr., fakss:
67971578, mob. 22005612
e-pasts: skola@baltaisfligelis.lv

 

 REKVIZĪTI:
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 90000048152
A/S  SEB Banka
Konts: LV 15 UNLA 0027 8001 3040 4
   

uz sākumu