Kā mūs atbalstīt?


2010. gada martā skola ir dibinājusi savu atbalsta biedrību. Biedrības pilns nosaukums ir „Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis" atbalsta biedrība". Biedrībai 2019. gadā piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. 

Biedrības mērķis ir:

  • veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes un kultūras veicināšanu;
  • veicināt Siguldas Mākslu skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību nacionālos un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, skatēs, izstādēs, pieredzes apmaiņas braucienos utt.) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās.

LAI SASNIEGTU MINĒTOS MĒRĶUS, AICINĀM VECĀKUS IESAISTĪTIES BIEDRĪBAS DARBĀ.
REKVIZĪTI:
„Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis" atbalsta biedrība"
Šveices 19, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Reģ.Nr. 40008155760
A/S SEB Banka
Konta Nr. LV25 UNLA 0050 0152 8343 0

uz sākumu