Mūsu skolas zināmākie absolventi: savu tālākizglītību ar mākslu saistījuši – Vēvere Eva, Andris Usāns, Mikanovskis Armands, Dundure Baiba, Kešāns Jānis, Bedrītis Kārlis, Kalniņš Kristaps, Ceske Elīza, Makārova Linda, Šmite Ausma, Andžāne Dace, Brempele Eva, Cimža Aivis, Cīrule Lauma, Dzene Rūta, Meija Laura, Zemberga Ilze, Kupča Maija, Mezenceva Madara, Puče Zanda, Silarāja Sabīne, Cāne Maija, Daukšte Kristīne, Kaņepe Līva, Sabule Anete, Šteina Beatrise, Īle Jānis, Jurevica Megija, Kramiņa Kitija, Pētersone Gita, Deksnis Daniels, Gedroviča Laura, Proškina Daniela, Vaičuka Katrīna Ieva, Brice Agate Madara, Mintika Sigrija, Broka Liene, Ciglis Madis, Lazdiņa Elizabete, Kļaviņa Ketrīna, Lasmane Nadīna, Lozgačova Sindija, Arnicāne Liene Beate, Proškina Ramona, Sprukule Dārta, Gulbe Luīze, Gvozdeva Maija, Hāns Rūdolfs, Prancāne Beta Beatrise, Rozenfelde Aleksandra.

2016.g.

2015.g.

2019.g.

2018.g.

2014.g.

2012.g.

2011.g.

2010.g.

2009.g.

2008.g.

2007. g.

2006. g.

2005. g.

2004. g.

2003. g.

2002. g.

2001. g.

2000. g.

1999. g.

1998. g.

uz sākumu