Kādu tad mēs redzam - šo Mūsu Skolu pēc gadiem pieciem, piecdesmit...

Pirmkārt, Atvērtu - atvērtu visiem pēc mākslas, mūzikas, teātra un dejas alkstošiem, atvērtu jaunām idejām un piedāvājumiem. Skolu kā Siguldas Kultūrizglītības centru, kurā notiek daudzi ar Mākslu saistīti procesi - apmācība, koncerti,izrādes, izstādes,  kursi, meistarklases, bibliotēka ar notīm, grāmatām, fonotēka ar daudziem CD un DVD, kas pieejami visiem reģistrētiem lietotājiem.

Otrkārt, daudzveidīgu - daudzveidīgu ar mākslas priekšmetu apmācības piedāvājumu, daudzveidīgu ar dažādu mākslas  stilu pieejamību, daudzveidīgu ar dažādām programmām dažādiem vecumposmiem.

Treškārt, elastīgu, ņemot vērā bērna individualitāti un piedāvājot diferencētu apmācību gan pēc ilguma, gan pēc satura.

Ceturtkārt, vērstu uz sadarbību - starp audzēkņiem, starp citām skolām Latvijā un pasaulē,   veidojot interesantus projektus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Piektkārt, modernu - ar mūsdienām atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu - datorklasi.

Sestkārt, bagātu - bagātu ar radošiem audzēkņiem, absolventiem, pedagogiem, pasākumiem, esošām un jaunām tradīcijām. Tā būs vieta, kur katrs varēs sasniegt savu izvēlēto zvaigzni un katrs varēs kļūt par zvaigzni.

Un kādu Jūs redzat skolu rīt?

uz sākumu