Pieaugušo izglītība

Dizaina un mākslas studijā (no 14 gadiem)
Mākslas un dizaina studija piedāvā   mākslas un dizaina pamatu apguvi jauniešiem un pieaugušajiem bez priekšzināšanām un ar nelielām priekšzināšanām.
Programma dod iespēju iepazīties ar vizuāli plastiskās mākslas pamatprincipiem, dažādām gleznošanas, zīmēšanas, grafikas un veidošanas tehnikām, izmantojamiem materiāliem un darba piederumiem, apgūt elementārus gleznošanas, zīmēšanas, grafikas un veidošanas paņēmienus, kā arī pamatiemaņas darbā ar dažādiem materiāliem (papīrs, tekstils, stikls, keramika).
uz sākumu